Utwórz fakturę

GM Electronic Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GM Electronic Slovakia
PIN 31352324
TIN 2020317706
Numer VAT SK2020317706
Data utworzenia 10 czerwiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GM Electronic Slovakia
Mlynské nivy 58
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 054 979 €
Zysk 24 920 €
Kapitał 2 489 024 €
Kapitał własny 910 164 €
Dane kontaktowe
E-mail maloobchod@gme.sk
Telefon(y) 0220633403, 0220633404, 0255960120, 0905279370, 0905328487, 02206334089, 0220633408, 0220633409
Telefon(y) kom. +421905328487
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,224,176
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,917,471
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 4,931
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 4,931
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,912,540
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 209,584
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,700,156
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,800
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 304,941
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 242,879
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 242,879
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 10,280
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 10,280
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,280
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 51,782
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,779
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 43,003
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,764
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,258
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) -494
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,224,176
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 935,084
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,757
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,757
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 900,767
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 900,767
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 24,920
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,289,092
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 756,689
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 755,410
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,279
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 10,000
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 10,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 317,823
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 251,421
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 247,370
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,051
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,419
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,521
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,296
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 23,166
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,491
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,491
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 197,089
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,054,969
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,054,979
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 993,716
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 61,252
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,002,294
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 606,677
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 20,590
D. Usług (účtová grupa 51) 46,046
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 162,533
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 117,300
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 40,830
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,403
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 9,227
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 132,742
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 132,742
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 12,869
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,610
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 52,685
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 381,655
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 9
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 15,281
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,179
2. Pozostałe koszty (562A) 5,179
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 10,102
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -15,272
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 37,413
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 12,493
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 12,493
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 24,920
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31352324 TIN: 2020317706 Numer VAT: SK2020317706
 • Zarejestrowana siedziba: GM Electronic Slovakia, Mlynské nivy 58, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 czerwiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Zuzana Karovičová Alžbetin Dvor 589 Miloslavov 900 42 01.02.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  GM electronic, spol. s r.o. 3 320 € (50%) Praha 6 - Suchdol 165 00 Česká republika
  Miluše Mikulášová 3 320 € (50%) Křižíkova 147/77 Praha 8, Karlín 180 00 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.07.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   reklamné a marketingové služby
   12.06.2010Noví spoločníci:
   GM electronic, spol. s r.o. Starosuchdolská 62/13 Praha 6 - Suchdol 165 00 Česká republika
   11.06.2010Zrušeny spoločníci:
   Zbyněk Gronský Karlínské nám. 238/6 Praha Praha 1
   06.11.2008Nové sidlo:
   Mlynské nivy 58 Bratislava 821 05
   05.11.2008Zrušené sidlo:
   Budovateľská 27 Bratislava 821 08
   14.05.2008Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Karovičová Alžbetin Dvor 589 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 01.02.2002
   13.05.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Karovičová Vetvárska 27 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 01.02.2002
   26.03.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Zuzana Karovičová Vetvárska 27 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 01.02.2002
   25.03.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Lubomír Krivosudský Pifflova 8 Bratislava Skončenie funkcie: 31.01.2002
   20.05.1999Noví spoločníci:
   Miluše Mikulášová Křižíkova 147/77 Praha 8, Karlín 180 00 Česká republika
   Zbyněk Gronský Karlínské nám. 238/6 Praha Praha 1
   19.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Zbyněk Gronský Zavržice 2 Příbram Česká republika
   Miluše Mikulášová Ouholická 437 Praha Česká republika
   10.07.1998Noví spoločníci:
   Zbyněk Gronský Zavržice 2 Příbram Česká republika
   Miluše Mikulášová Ouholická 437 Praha Česká republika
   09.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Zbyněk Gronský Zavržice 2 Příbram Česká republika
   Miluše Mikulášová Ouholická 437 Praha Česká republika
   28.03.1996Noví spoločníci:
   Zbyněk Gronský Zavržice 2 Příbram Česká republika
   Miluše Mikulášová Ouholická 437 Praha Česká republika
   27.03.1996Zrušeny spoločníci:
   Zbyněk Gronský Zavržice 2 Příbram Česká republika
   Miluše Mikulášová Ouholická 437 Praha Česká republika
   Ing. Oldřich Plšek Píky 4 Praha Česká republika
   09.12.1994Nové sidlo:
   Budovateľská 27 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Lubomír Krivosudský Pifflova 8 Bratislava Skončenie funkcie: 31.01.2002
   08.12.1994Zrušené sidlo:
   Tomášikova 28 Bratislava 826 18
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Holeček Galbavého 1 Bratislava 841 01
   10.06.1993Nové obchodné meno:
   GM Electronic Slovakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tomášikova 28 Bratislava 826 18
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   Zbyněk Gronský Zavržice 2 Příbram Česká republika
   Miluše Mikulášová Ouholická 437 Praha Česká republika
   Ing. Oldřich Plšek Píky 4 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Holeček Galbavého 1 Bratislava 841 01