Utwórz fakturę

OPTIKA EXCLUSIV - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy OPTIKA EXCLUSIV
PIN 31352413
TIN 2020293759
Numer VAT SK2020293759
Data utworzenia 10 czerwiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba OPTIKA EXCLUSIV
Laurinská 3
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 966 981 €
Zysk 6 839 €
Kapitał 424 408 €
Kapitał własny 297 996 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.optikaexclusiv.sk
Telefon(y) +421254410493, +421254433878, +421254630367
Telefon(y) kom. +421905450973
Nr(y) faksu 0254433878
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 440,782
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 106,896
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 106,896
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 24,984
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 79,845
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,067
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 323,976
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 225,017
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 225,017
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 68,909
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 68,909
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 68,909
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 30,050
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,010
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 22,040
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9,910
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 9,910
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 440,782
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 304,835
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 700
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 21,490
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 21,490
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 268,806
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 268,806
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,839
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 135,947
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 20,182
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,593
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 18,589
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 107,350
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 67,752
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 67,752
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 5,458
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 12,531
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,305
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,304
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,415
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 8,415
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 963,998
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 966,981
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 961,642
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,356
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,983
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 946,408
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 450,392
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 14,045
D. Usług (účtová grupa 51) 150,837
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 289,649
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 212,603
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 69,689
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,357
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 675
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 37,559
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 37,559
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,251
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 20,573
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 348,724
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,859
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,576
2. Pozostałe koszty (562A) 1,576
O. Walutowe straty (563) 44
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,239
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -10,853
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 9,720
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,839
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31352413 TIN: 2020293759 Numer VAT: SK2020293759
 • Zarejestrowana siedziba: OPTIKA EXCLUSIV, Laurinská 3, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 czerwiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jana Čierna Palisády 23 Bratislava 10.06.1993
  Václav Sulek Hany Meličkovej 29/3332 Bratislava 841 05 10.06.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jana Čierna 3 500 € (50%) Palisády 23 Bratislava
  Václav Sulek 3 500 € (50%) Hany Meličkovej 29/3332 Bratislava 841 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.09.2009Noví spoločníci:
   Ing. Jana Čierna Palisády 23 Bratislava 811 06
   24.09.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Čierna Palisády 23 Bratislava
   09.08.2005Noví spoločníci:
   Václav Sulek Hany Meličkovej 29/3332 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Václav Sulek Hany Meličkovej 29/3332 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 10.06.1993
   08.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Václav Sulek Lietavská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Václav Sulek Lietavská 3 Bratislava Vznik funkcie: 10.06.1993
   04.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Čierna Palisády 23 Bratislava Vznik funkcie: 10.06.1993
   Václav Sulek Lietavská 3 Bratislava Vznik funkcie: 10.06.1993
   03.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Čierna Palisády 33 Bratislava
   Václav Sulek Lietavská 3 Bratislava
   07.07.1998Noví spoločníci:
   Václav Sulek Lietavská 3 Bratislava
   Ing. Jana Čierna Palisády 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Čierna Palisády 33 Bratislava
   Václav Sulek Lietavská 3 Bratislava
   06.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Čierna Palisády 33 Bratislava
   Václav Sulek Lietavská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Čierna Palisády 33 Bratislava
   Václav Sulek Lietavská 3 Bratislava
   10.06.1993Nové obchodné meno:
   OPTIKA EXCLUSIV spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Laurinská 3 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   očná optika
   obchodná činnosť - sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných a nehnuteľných, vrátane zahranično-obchodnej činnosti, podľa platných právnych predpisov
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Čierna Palisády 33 Bratislava
   Václav Sulek Lietavská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jana Čierna Palisády 33 Bratislava
   Václav Sulek Lietavská 3 Bratislava