Utwórz fakturę

"PAN - ART" - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy "PAN - ART"
PIN 31352499
TIN 2020315264
Numer VAT SK2020315264
Data utworzenia 28 maj 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba "PAN - ART"
Haburská 20
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 136 €
Zysk 3 029 €
Kapitał 2 297 €
Kapitał własny -1 814 €
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 10,686
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 10,686
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,019
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,019
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 8,576
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 8,576
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,576
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 91
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 21
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 70
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 10,686
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,215
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -8,453
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -8,453
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,029
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,471
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 9,471
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 100
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 100
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 6,915
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 86
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,370
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,136
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 7,136
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,044
D. Usług (účtová grupa 51) 91
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,850
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,112
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 738
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 103
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,092
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 7,045
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 103
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 103
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -103
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,989
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,029
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • PIN :31352499 TIN: 2020315264 Numer VAT: SK2020315264
 • Zarejestrowana siedziba: "PAN - ART", Haburská 20, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 maj 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Pavel Šipicki-Šagi Borisa Kidriča 58 Stará Pazova Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Haburská 20 Bratislava 821 01 20.11.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Pavel Šipicki-Šagi 6 639 € (100%) Borisa Kidriča 58 Stará Pazova Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Haburská 20 Bratislava 821 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.11.2002Nové sidlo:
   Haburská 20 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Pavel Šipicki-Šagi Borisa Kidriča 58 Stará Pazova Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Haburská 20 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Pavel Šipicki-Šagi Borisa Kidriča 58 Stará Pazova Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Haburská 20 Bratislava 821 01
   28.05.1993Nové obchodné meno:
   "PAN - ART", spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti, trvanlivých potravín v spotrebiteľskom balení, alkoholických a nealkoholických nápojov v spotrebiteľskom balení, tabakových výrobkov, ovocia a zeleniny
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ