Utwórz fakturę

ASPER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.08.2016
Basic information
Nazwa firmy ASPER
Stan Zniszczono
PIN 31352529
TIN 2020820043
Numer VAT SK2020820043
Data utworzenia 04 czerwiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ASPER
Pri Suchom mlyne 88
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 45 335 €
Zysk -7 134 €
Kapitał 402 133 €
Kapitał własny 176 509 €
Dane kontaktowe
E-mail scheinerova@slovek.sk
Telefon(y) 0264285117
Date of updating data: 02.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 368,607
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 310,805
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 86,798
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 30,118
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 56,680
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 224,007
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 224,007
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 56,607
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,929
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,929
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,929
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 53,678
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 40,785
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 12,893
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,195
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 409
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 786
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 368,607
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 169,377
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 744
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 744
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 194,088
2. Inne fundusze (427, 42X) 194,088
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -24,961
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -24,961
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,134
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,920
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 16,871
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 17,170
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) -299
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,353
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 17
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,196
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 671
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,469
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 696
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 696
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 178,310
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 346
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 177,964
Date of updating data: 02.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 11,429
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 45,335
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 11,428
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33,907
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 53,858
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,600
D. Usług (účtová grupa 51) 6,720
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 28,067
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 20,632
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,485
4. Koszty społeczne (527, 528) 950
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,320
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 12,529
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 12,529
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,112
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 510
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -8,523
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,108
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,242
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,242
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2,242
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 373
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 170
2. Pozostałe koszty (562A) 170
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 203
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 1,869
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -6,654
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -7,134
Date of updating data: 02.08.2016
Date of updating data: 02.08.2016
 • PIN :31352529 TIN: 2020820043 Numer VAT: SK2020820043
 • Zarejestrowana siedziba: ASPER, Pri Suchom mlyne 88, 81104, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 czerwiec 1993
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.07.2016Zrušené obchodné meno:
   ASPER, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pri Suchom mlyne 88 Bratislava 811 04
   09.07.2001Nové sidlo:
   Pri Suchom mlyne 88 Bratislava 811 04
   11.03.1996Nové obchodné meno:
   ASPER, spol. s r.o.
   04.06.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným