Utwórz fakturę

PRAGOLAB - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 20.08.2015
Basic information
Nazwa firmy PRAGOLAB
PIN 31352839
TIN 2020325142
Numer VAT SK2020325142
Data utworzenia 18 czerwiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PRAGOLAB
Drieňova 34
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 234 353 €
Zysk 366 737 €
Kapitał 1 752 482 €
Kapitał własny 720 203 €
Dane kontaktowe
E-mail bratislava@pragolab.sk
witryna internetowa http://www.pragolab.eu
Telefon(y) +421243294436
Nr(y) faksu 0243427658
Date of updating data: 20.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,762,987
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,761,884
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 134,350
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 134,350
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 286,050
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 268,321
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 268,321
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,229
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,500
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,341,484
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,237
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,335,247
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,103
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,103
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,762,987
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 384,933
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,921
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,295
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,295
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 5,341
2. Inne fundusze (427, 42X) 5,341
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 366,737
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,375,805
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 730
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 730
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,365,120
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,188,057
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,188,057
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,079,861
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 12,761
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,849
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 75,485
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 107
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 9,955
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 9,955
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,249
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 2,249
Date of updating data: 20.08.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,234,353
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,111,909
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 120,340
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,667
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 437
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,739,860
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,165,850
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 43,142
D. Usług (účtová grupa 51) 270,239
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 233,470
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 164,994
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 64,002
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,474
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 718
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,151
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,151
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,150
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,908
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,232
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 494,493
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 753,018
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19,009
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 93
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 93
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 18,916
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 37,349
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 23,903
2. Pozostałe koszty (562A) 23,903
O. Walutowe straty (563) 12,062
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,384
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -18,340
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 476,153
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 109,416
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 109,416
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 366,737
Date of updating data: 20.08.2015
Date of updating data: 20.08.2015
 • PIN :31352839 TIN: 2020325142 Numer VAT: SK2020325142
 • Zarejestrowana siedziba: PRAGOLAB, Drieňova 34, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 czerwiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ladislav Náměstek Na louce 20 Praha 10 109 00 Česká republika 02.08.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ladislav Náměstek 6 639 € (100%) Na louce 20 Praha 10 109 00 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.08.2014Nové predmety činnosti:
   Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
   Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
   Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   Počítačové služby
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Náměstek Na louce 20 Praha 10 109 00 Česká republika
   01.08.2014Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Náměstek Matúškova 803 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Ipeľská 9 Bratislava
   31.01.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   30.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.05.2001Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   04.10.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Náměstek Matúškova 803 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Ipeľská 9 Bratislava
   03.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Čunderlíková Krajinská 103 Bratislava 821 06
   02.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Náměstek Na louce 20 Praha 10 149 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   01.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Náměstek Matúškova 803 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Náměstek Matúškova 803 Praha 4 Česká republika
   24.06.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Náměstek Matúškova 803 Praha Česká republika
   23.06.1997Zrušeny spoločníci:
   PRAGOLAB s.r.o. Bratislava Matúškova 803 Praha 4 Česká republika
   04.02.1997Nové sidlo:
   Drieňova 34 Bratislava 821 02
   03.02.1997Zrušené sidlo:
   Drieňova 5 Bratislava 826 29
   05.05.1994Noví spoločníci:
   PRAGOLAB s.r.o. Bratislava Matúškova 803 Praha 4 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eva Čunderlíková Krajinská 103 Bratislava 821 06
   04.05.1994Zrušeny spoločníci:
   PRAGOLAB s.r.o. Matúškova 803 Praha 4 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kmeťo Belopotockého 2 Bratislava
   18.06.1993Nové obchodné meno:
   PRAGOLAB s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňova 5 Bratislava 826 29
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti laboratórnej techniky, chemickej a ekologickej techniky
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   PRAGOLAB s.r.o. Matúškova 803 Praha 4 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kmeťo Belopotockého 2 Bratislava
   Ing. Ladislav Náměstek Matúškova 803 Praha 4 Česká republika