Utwórz fakturę

Auto BNP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Auto BNP
PIN 31352901
TIN 2020329157
Numer VAT SK2020329157
Data utworzenia 21 czerwiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Auto BNP
Vrakunská 1
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 406 387 €
Zysk 10 155 €
Kapitał 398 992 €
Kapitał własny 108 169 €
Dane kontaktowe
E-mail info@bnp.sk
witryna internetowa http://www.bnp.sk
Telefon(y) +421240252860
Telefon(y) kom. +421903948823
Nr(y) faksu 0240252869
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 749,246
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 127,316
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 127,316
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 124,816
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 2,500
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 620,338
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 360,169
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 358,609
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 1,560
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 236,289
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 186,849
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 186,849
8. Podatek odroczony należności (481A) 49,440
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 23,880
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,871
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 20,009
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,592
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,592
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 749,246
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 118,324
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 20,400
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 20,400
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 66,371
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 994
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 994
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 20,404
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 20,404
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,155
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 630,922
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 11,741
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,823
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 9,918
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 617,157
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 606,878
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 606,878
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,313
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,106
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,159
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 701
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,024
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,024
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,406,392
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,406,387
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,188,166
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 108,447
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 109,747
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,373,156
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,030,384
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 19,716
D. Usług (účtová grupa 51) 117,154
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 69,293
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 49,034
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 17,258
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,001
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,741
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 26,557
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 26,557
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 99,650
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,661
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 33,231
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 129,359
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 19,540
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 240
2. Pozostałe koszty (562A) 240
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 19,300
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -19,535
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 13,696
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,541
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,541
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 10,155
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31352901 TIN: 2020329157 Numer VAT: SK2020329157
 • Zarejestrowana siedziba: Auto BNP, Vrakunská 1, 82106, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 czerwiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Branislav Vulgan Karloveská 21 Bratislava 841 04 24.01.2011
  Ing. Juraj Hanajík 251 Kráľová pri Senci 900 50 08.10.2013
  Valentína Kasperová Donská 17 Bratislava 841 06 04.05.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Branislav Vulgan 9 996 € (49%) Karloveská 21 Bratislava 841 04
  ANRAcar s.r.o. 10 404 € (51%) Bratislava 851 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.05.2015Nový štatutárny orgán:
   Valentína Kasperová Donská 17 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 04.05.2015
   15.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Chudý Opletalova 7063/86 Bratislava-Devínska Nová Ves 841 07 Vznik funkcie: 08.10.2013
   18.10.2013Noví spoločníci:
   ANRAcar s.r.o. Panónska cesta 45 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Hanajík 251 Kráľová pri Senci 900 50 Vznik funkcie: 08.10.2013
   Miroslav Chudý Opletalova 7063/86 Bratislava-Devínska Nová Ves 841 07 Vznik funkcie: 08.10.2013
   03.02.2011Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Vulgan Karloveská 21 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Vulgan Karloveská 21 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 24.01.2011
   02.02.2011Zrušeny spoločníci:
   Eva Lelkes Madáchova 13 Bratislava 821 06
   Ľubica Lelkesová Madáchova 16 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Lelkes Madáchova 13 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 31.03.1999
   Ľubica Lelkesová Madáchova 16 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 31.03.1999
   29.09.2009Noví spoločníci:
   Eva Lelkes Madáchova 13 Bratislava 821 06
   28.09.2009Zrušeny spoločníci:
   Eva Lelkesová Madáchova 13 Bratislava 821 06
   04.10.2006Zrušeny spoločníci:
   Jozef Bittner Vlastenecké námestie 10 Bratislava 851 01
   30.05.2006Nové obchodné meno:
   Auto BNP, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   oprava karosérií
   inštalácia a opravy chladiarenských zariadení- klimatizácií
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ( realitná činnosť )
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie autoumyvárne
   lakovacie práce
   pneuservis
   nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel ( autobazár )
   nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tony
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
   prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
   osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
   29.05.2006Zrušené obchodné meno:
   Auto BNP spoločnosť s ručením obmedzeným
   28.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Eva Lelkes Madáchova 13 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 31.03.1999
   27.12.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Bittner Vlastenecké námestie 10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 31.03.1999
   Eva Lelkesová Madáchova 13 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 31.03.1999
   08.11.2004Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kúpa a predaj motorových vozidiel
   predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel
   prenájom motorových vozidiel
   sprostredkovateľská činnosť oblasti obchodu, služieb a výroby
   usporiadanie kurov a školení
   poradenská činnsť v oblasti autoopravárenstva
   opravy motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Bittner Vlastenecké námestie 10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 31.03.1999
   Eva Lelkesová Madáchova 13 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 31.03.1999
   Ľubica Lelkesová Madáchova 16 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 31.03.1999
   07.11.2004Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Bittner Vlastenecké námestie 10 Bratislava 851 01
   Eva Lelkesová Madáchova 13 Bratislava 821 06
   Ľubica Lelkesová Madáchova 16 Bratislava 821 06
   11.12.2000Nové obchodné meno:
   Auto BNP spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Vrakunská 1 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ľubica Lelkesová Madáchova 16 Bratislava 821 06
   Eva Lelkesová Madáchova 13 Bratislava 821 06
   10.12.2000Zrušené obchodné meno:
   BASIC NETWARE PARTNERS spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Letecká 22 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Lelkesová Madáchova 13 Bratislava 821 06
   Ľubica Lelkesová Madáchova 16 Bratislava 821 06
   Róbert Szász Madáchova 18 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Szász Madáchova 18 Bratislava 821 06
   11.10.1999Noví spoločníci:
   Jozef Bittner Vlastenecké námestie 10 Bratislava 851 01
   Eva Lelkesová Madáchova 13 Bratislava 821 06
   Ľubica Lelkesová Madáchova 16 Bratislava 821 06
   Róbert Szász Madáchova 18 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Bittner Vlastenecké námestie 10 Bratislava 851 01
   Eva Lelkesová Madáchova 13 Bratislava 821 06
   Ľubica Lelkesová Madáchova 16 Bratislava 821 06
   Róbert Szász Madáchova 18 Bratislava 821 06
   10.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Šramka 539 Horná Lehota
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Šramka 539 Horná Lehota
   18.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Igor Šramka 539 Horná Lehota
   17.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Šramka 539 Horná Lehota
   20.07.1998Nové sidlo:
   Letecká 22 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Šramka 539 Horná Lehota
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Šramka 539 Horná Lehota
   19.07.1998Zrušené sidlo:
   Listova 11 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Kubo Topoľčianska 19 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Kubo Topoľčianska 19 Bratislava 851 01
   08.03.1995Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Kubo Topoľčianska 19 Bratislava 851 01
   07.03.1995Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Viliam Čík Gessayova 35 Bratislava 851 05
   Ing. Rudolf Kubo Topoľčianska 19 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Viliam Čík Gessayova 35 Bratislava 851 05
   21.06.1993Nové obchodné meno:
   BASIC NETWARE PARTNERS spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Listova 11 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   RNDr. Viliam Čík Gessayova 35 Bratislava 851 05
   Ing. Rudolf Kubo Topoľčianska 19 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Viliam Čík Gessayova 35 Bratislava 851 05
   Ing. Rudolf Kubo Topoľčianska 19 Bratislava 851 01