Utwórz fakturę

MeRiS - AP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MeRiS - AP
PIN 31352961
TIN 2020292582
Data utworzenia 18 czerwiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MeRiS - AP
Fándlyho 6
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 570 €
Zysk -1 365 €
Kapitał 9 490 €
Kapitał własny 9 490 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,605
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,605
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,824
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,824
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,781
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,781
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,605
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,125
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,971
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,971
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 48
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 48
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 2,471
2. Inne fundusze (427, 42X) 2,471
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,365
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 480
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 570
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 570
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 570
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,455
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 256
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,199
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -885
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 314
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -885
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,365
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4240248.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31352961 TIN: 2020292582
 • Zarejestrowana siedziba: MeRiS - AP, Fándlyho 6, 81103, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 czerwiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Stanislav Gajdoš Hlavná 205 Topoľčianky 18.06.1993
  Anton Rajnoha Bystrická 17 Pezinok 18.06.1993
  Gabriela Vencelová Fándlyho 6 Bratislava 811 03 04.10.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Stanislav Gajdoš 2 324 € (33.3%) Hlavná 205 Topoľčianky
  Anton Rajnoha 2 324 € (33.3%) Bystrická 17 Pezinok
  Gabriela Vencelová 2 324 € (33.3%) Fándlyho 6 Bratislava 811 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.10.1999Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Gajdoš Hlavná 205 Topoľčianky
   Anton Rajnoha Bystrická 17 Pezinok
   Gabriela Vencelová Fándlyho 6 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Gabriela Vencelová Fándlyho 6 Bratislava 811 03
   03.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Davidek Černyševského 3 Bratislava 851 01
   Ing. Stanislav Gajdoš Hlavná 205 Topoľčianky
   Ing. Ján Ivanič Západný rad 5 Bratislava 811 04
   Ing. Jozef Petrovič Fándlyho 6 Bratislava 811 03
   Anton Rajnoha Bystrická 17 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Davidek Černyševského 3 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Ivanič Západný rad 5 Bratislava 811 04
   Ing. Jozef Petrovič Fándlyho 6 Bratislava 811 03
   18.06.1993Nové obchodné meno:
   MeRiS - AP s.r.o.
   Nové sidlo:
   Fándlyho 6 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   vývoj v oblasti meracej a regulačnej techniky
   inžinierska, kompletačná, dodávateľská činnosť
   poradenská, školiaca, sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. František Davidek Černyševského 3 Bratislava 851 01
   Ing. Stanislav Gajdoš Hlavná 205 Topoľčianky
   Ing. Ján Ivanič Západný rad 5 Bratislava 811 04
   Ing. Jozef Petrovič Fándlyho 6 Bratislava 811 03
   Anton Rajnoha Bystrická 17 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Gajdoš Hlavná 205 Topoľčianky
   Anton Rajnoha Bystrická 17 Pezinok
   Ing. František Davidek Černyševského 3 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Ivanič Západný rad 5 Bratislava 811 04
   Ing. Jozef Petrovič Fándlyho 6 Bratislava 811 03