Utwórz fakturę

OSPRA-INVEST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy OSPRA-INVEST
PIN 31352979
TIN 2020343765
Numer VAT SK2020343765
Data utworzenia 21 czerwiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba OSPRA-INVEST
Podzáhradná 70
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 15 525 545 €
Zysk 188 405 €
Kapitał 10 811 372 €
Kapitał własny 5 982 074 €
Dane kontaktowe
E-mail osprainvest@osprainvest.sk
Telefon(y) 0244451303, 0245980419, 0245980531, 0240252332
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 10,466,811
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,194,406
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 6,884
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 6,884
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,187,522
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 415,349
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,786,160
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,014,304
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 971,709
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,247,306
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,662,632
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,928,529
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 266,088
3. Produkty (123) - /194/ 454,308
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 13,707
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,455,494
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,255,801
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,255,801
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 199,650
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 43
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,129,180
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 21,961
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,107,219
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 25,099
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 25,099
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 10,466,811
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,970,480
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 3,514,905
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 3,514,905
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 36,248
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 106,375
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 106,375
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,124,547
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,124,547
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 188,405
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,471,322
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 858,004
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (471A, 47XA) 800,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 11,976
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 46,028
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 51,570
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,285,220
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 856,507
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 856,507
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 200,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 98,187
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 66,724
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,760
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 49,042
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 73,368
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 73,368
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,203,160
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 25,009
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 25,009
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 15,626,037
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 15,525,545
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 15,546,654
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 79,383
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -154,501
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 45,192
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,817
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,082,803
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10,751,698
D. Usług (účtová grupa 51) 1,008,933
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,333,545
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,681,233
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 573,596
4. Koszty społeczne (527, 528) 78,716
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 19,169
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 843,972
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 843,972
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 83,352
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 42,134
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 442,742
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,710,905
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,331
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 152
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 152
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 2,179
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 201,099
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 117,868
2. Pozostałe koszty (562A) 117,868
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 83,231
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -198,768
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 243,974
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 55,569
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 63,620
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -8,051
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 188,405
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31352979 TIN: 2020343765 Numer VAT: SK2020343765
 • Zarejestrowana siedziba: OSPRA-INVEST, Podzáhradná 70, 82106, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 czerwiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jarmila Hnat Urbangasse 21/2/7 Wien 1170 Rakúsko 25.09.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Hnat Gesellschaft m.b.H. 500 000 € (14.2%) Himberg bei Wien 2325 Rakúsko
  KARSTBORG SA 3 000 000 € (85.4%) Meyrin CH-1217 Švajčiarska konfederácia
  Ing. Karl Hnat 14 905 € (0.4%) Wien 1170 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.02.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karl Hnat Urbangasse 21/2/7 Wien 1170 Rakúska republika Vznik funkcie: 17.04.2012
   15.06.2012Noví spoločníci:
   Ing. Karl Hnat Urbangasse 21/2/7 Wien 1170 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karl Hnat Urbangasse 21/2/7 Wien 1170 Rakúska republika Vznik funkcie: 17.04.2012
   28.02.2012Noví spoločníci:
   KARSTBORG SA Immeuble ICC, route de Pré-Bois 20 Meyrin CH-1217 Švajčiarska konfederácia
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   27.02.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karl Hnat Urbangasse 21/2/7 Wien 1170 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Kišš Horné Ozorovce 111 Bánovce nad Bebravou 957 01 Vznik funkcie: 25.09.1996
   23.01.2008Noví spoločníci:
   Hnat Gesellschaft m.b.H. Anton Diettrich-Gasse 13 Himberg bei Wien 2325 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Kišš Horné Ozorovce 111 Bánovce nad Bebravou 957 01 Vznik funkcie: 25.09.1996
   Jarmila Hnat Urbangasse 21/2/7 Wien 1170 Rakúsko Vznik funkcie: 25.09.1996
   22.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Hnat Gesellschaft m.b.H. Industriezeile 15 Leobendorf 2100 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Kišš 111 Horné Ozorovce Vznik funkcie: 25.09.1996
   Jarmila Hnat Urbangasse 21/2/7 Wien 1170 Rakúsko Vznik funkcie: 25.09.1996
   02.06.2004Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, okrem nebezpečných odpadov
   07.05.2002Noví spoločníci:
   Ing. Karl Hnat Urbangasse 21/2/7 Wien 1170 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Kišš 111 Horné Ozorovce Vznik funkcie: 25.09.1996
   Jarmila Hnat Urbangasse 21/2/7 Wien 1170 Rakúsko Vznik funkcie: 25.09.1996
   06.05.2002Zrušeny spoločníci:
   Ursula Fürst Rudolf-Rirsch-Gasse 13 2325 Himberg Rakúsko
   Benjamin Wirmsberger Speisingerstrasse 13 Wien A - 1130 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jarmila Hnatová 22 Dežerice
   Vladimír Kišš 111 Horné Ozorovce
   Ing. Cyril Syč Pečnianska 3 Bratislava 851 01
   29.09.2000Noví spoločníci:
   Hnat Gesellschaft m.b.H. Industriezeile 15 Leobendorf 2100 Rakúsko
   28.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Hnat Albrechtsgreithgasse 27/4, 10 A-1160 Wien Rakúsko
   04.06.1999Nové sidlo:
   Podzáhradná 70 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Hnat Albrechtsgreithgasse 27/4, 10 A-1160 Wien Rakúsko
   Benjamin Wirmsberger Speisingerstrasse 13 Wien A - 1130 Rakúsko
   03.06.1999Zrušené sidlo:
   Oskorušova 1 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Johann Frank ofwiesengasse 24 1130 Wien Rakúsko
   Ing. Karol Hnat Albrechtsgreithgasse 27/4, 10 A-1160 Wien Rakúsko
   17.10.1997Noví spoločníci:
   Johann Frank ofwiesengasse 24 1130 Wien Rakúsko
   Ursula Fürst Rudolf-Rirsch-Gasse 13 2325 Himberg Rakúsko
   Ing. Karol Hnat Albrechtsgreithgasse 27/4, 10 A-1160 Wien Rakúsko
   16.10.1997Zrušeny spoločníci:
   OSPRA spol. s r.o. IČO: 00 683 566 Oskorušova 1 Bratislava
   Ing. Karol Hnat Albrechtsgreithgasse 27/4, 10 A-1160 Wien Rakúsko
   25.11.1996Noví spoločníci:
   OSPRA spol. s r.o. IČO: 00 683 566 Oskorušova 1 Bratislava
   Ing. Karol Hnat Albrechtsgreithgasse 27/4, 10 A-1160 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Jarmila Hnatová 22 Dežerice
   Vladimír Kišš 111 Horné Ozorovce
   24.11.1996Zrušeny spoločníci:
   OSPRAPLASTIK spol. s r.o. Oskorušova 1 Bratislava 841 02
   TATRA GOLD spol. s r.o. Chmelová 70 Nitra 949 09
   Kurt Bingold Sperbergweg 15 D-5100, Aachen/Walheim Nemecko
   Ing. Karol Hnat Albrechtsgreithgasse 27/4-10 A-1170 Wien Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Kuník Nábrežie mládeže 21 Nitra 949 01
   22.05.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Kuník Nábrežie mládeže 21 Nitra 949 01
   Ing. Cyril Syč Pečnianska 3 Bratislava 851 01
   21.05.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Kuník Nábrežie Mládeže 21 Nitra
   Ing. Peter Wagner Nejedlého 12 Bratislava
   21.06.1993Nové obchodné meno:
   OSPRA-INVEST spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Oskorušova 1 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s tým povolením/
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   spracovanie a výroba materiálov z umelých hmôt
   realitná agentúra - sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   OSPRAPLASTIK spol. s r.o. Oskorušova 1 Bratislava 841 02
   TATRA GOLD spol. s r.o. Chmelová 70 Nitra 949 09
   Kurt Bingold Sperbergweg 15 D-5100, Aachen/Walheim Nemecko
   Ing. Karol Hnat Albrechtsgreithgasse 27/4-10 A-1170 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Kuník Nábrežie Mládeže 21 Nitra
   Ing. Peter Wagner Nejedlého 12 Bratislava