Utwórz fakturę

VFIRM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VFIRM
PIN 31353177
TIN 2020901289
Data utworzenia 10 czerwiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VFIRM
Gogoľova 18
85101
Bratislava
Financial information
Zysk -4 860 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,620
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,620
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 5,620
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,140
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 10,000
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 10,000
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,860
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 480
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 4,380
C. Usług (účtová grupa 51) 4,380
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -4,380
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -4,380
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -4,380
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -4,860
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015