Utwórz fakturę

O. P. O. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy O. P. O.
PIN 31353274
TIN 2020319389
Numer VAT SK2020319389
Data utworzenia 14 czerwiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba O. P. O.
Rozmarínová 37
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 452 029 €
Zysk 98 733 €
Kapitał 901 704 €
Kapitał własny -12 583 €
Dane kontaktowe
E-mail opo@opo.sk
Telefon(y) 0243638102, 0243638103
Nr(y) faksu 0243427294
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 654,697
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 285,015
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 285,015
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 30,000
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 438
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 254,577
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 369,319
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 33,670
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 67
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 33,603
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 99,470
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 99,470
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 99,470
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 236,179
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 113,718
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 122,461
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 363
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 363
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 654,697
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 86,150
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -19,886
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -19,886
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 98,733
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 568,547
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,908
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,908
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 562,352
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 52,035
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 52,035
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 468,791
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,210
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,637
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,679
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,287
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,687
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 600
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,451,283
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,452,029
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,145,129
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 306,154
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 746
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,320,577
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 954,599
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 19,083
D. Usług (účtová grupa 51) 279,164
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 58,038
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 40,205
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 14,151
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,682
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 723
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 878
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 878
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,092
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 131,452
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 198,437
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 63
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 21
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 21
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 42
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,496
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 8,100
2. Pozostałe koszty (562A) 8,100
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 396
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,433
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 123,019
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 24,286
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 24,286
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 98,733
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31353274 TIN: 2020319389 Numer VAT: SK2020319389
 • Zarejestrowana siedziba: O. P. O., Rozmarínová 37, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 czerwiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Rastislav Smolen Pavlovičova 4 Bratislava 821 04 14.06.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Rastislav Smolen 6 639 € (100%) Pavlovičova 4 Bratislava 821 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.11.2005Nové predmety činnosti:
   maliarske a natieračské práce
   Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Smolen Pavlovičova 4 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Smolen Pavlovičova 4 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 14.06.1993
   03.11.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Smolen Bieloruská 13 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Smolen Bieloruská 13 Bratislava 821 07
   27.09.2001Nové sidlo:
   Rozmarínová 37 Bratislava 821 04
   26.09.2001Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 46 Bratislava 824 93
   22.09.1998Nové predmety činnosti:
   montáž strojárskych technologických zariadení
   sprostredkovanie dopravy
   prieskum trhu
   orgnizačné poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Smolen Bieloruská 13 Bratislava 821 07
   21.09.1998Zrušeny predmety činnosti:
   ekonomicko poradenská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Smolen Bieloruská 13 Bratislava 821 07
   09.11.1994Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Smolen Bieloruská 13 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   08.11.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Smolen Bieloruská 13 Bratislava 821 07
   Ing. Peter Vránek Žehrianska 2 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Vránek Žehrianska 2 Bratislava 851 07
   14.06.1993Nové obchodné meno:
   O. P. O., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 46 Bratislava 824 93
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru každého druhu v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská a propagačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
   inžinierska činnosť
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   ekonomicko poradenská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Smolen Bieloruská 13 Bratislava 821 07
   Ing. Peter Vránek Žehrianska 2 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Rastislav Smolen Bieloruská 13 Bratislava 821 07
   Ing. Peter Vránek Žehrianska 2 Bratislava 851 07