Utwórz fakturę

TRADE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TRADE
PIN 31353339
TIN 2020505520
Numer VAT SK2020505520
Data utworzenia 24 czerwiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TRADE
V/O sklad, pop. č. 363
07651
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 061 528 €
Zysk 44 582 €
Kapitał 1 226 331 €
Kapitał własny 1 042 746 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0566281740, 0566321668
Nr(y) faksu 0566281741
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,273,152
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 615,094
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 615,094
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 14,020
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 575,645
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,612
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 16,817
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 649,646
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 27,053
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 27,052
4. Zwierzęta (124) - /195/ 1
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 359,153
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 336,318
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 336,318
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 200
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 22,627
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 8
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 263,440
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 813
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 262,627
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,412
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,412
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,273,152
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,023,141
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 889,598
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 889,598
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 88,960
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 88,960
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 44,582
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 250,011
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 379
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 379
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 243,594
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 215,892
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 215,892
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 11,881
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,901
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,920
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,038
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 6,038
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,056,531
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,061,528
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,056,531
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,208
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,789
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,002,438
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 75,505
D. Usług (účtová grupa 51) 1,675,702
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 224,058
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 164,189
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 54,054
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,815
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,780
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,418
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,418
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 345
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,630
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 59,090
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 305,324
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 25
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 25
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 25
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,368
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,368
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,343
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 57,747
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 13,165
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 13,165
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 44,582
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31353339 TIN: 2020505520 Numer VAT: SK2020505520
 • Zarejestrowana siedziba: TRADE, V/O sklad, pop. č. 363, 07651, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 czerwiec 1993
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.05.1994Nové sidlo:
   V/O sklad, pop. č. 363 Pribeník 076 51
   Noví spoločníci:
   Jednota, spotrebné družstvo Kukučínova 184/1 Trebišov
   Ing. Soňa Hnátová Špitálska 59 Bratislava
   Ing. Anton Loula Teslova 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Vojtech Kišš 249 Pribeník 076 51
   Ing. Michal Pancák 25 Stankovce 076 61
   24.05.1994Zrušené sidlo:
   Gouthova 20 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Soňa Hnátová Špitálska 59 Bratislava
   Ing. Anton Loula Teslova 22 Bratislava
   24.06.1993Nové obchodné meno:
   A. S. TRADE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gouthova 20 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov (na tovar na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením)
   Noví spoločníci:
   Ing. Soňa Hnátová Špitálska 59 Bratislava
   Ing. Anton Loula Teslova 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Soňa Hnátová Špitálska 59 Bratislava
   Ing. Anton Loula Teslova 22 Bratislava