Utwórz fakturę

UNISYS Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.07.2016
Basic information
Nazwa firmy UNISYS Slovakia
PIN 31353495
TIN 2020290558
Numer VAT SK2020290558
Data utworzenia 28 czerwiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba UNISYS Slovakia
Plynárenská 1
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 154 641 €
Zysk -550 978 €
Kapitał 1 339 075 €
Kapitał własny -12 866 €
Dane kontaktowe
E-mail SKRecepcia@sk.unisys.com
Telefon(y) 0233300111, 0484155204, 0484155205, 0484155206, 0484721912, 0484721913, 0484721914, 0484721915, 0484
Nr(y) faksu 0233300177
Date of updating data: 18.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,238,843
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 80,794
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 25,100
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 25,100
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 55,694
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 23,532
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 32,162
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,123,126
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 224,734
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 223,453
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,025
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 188,428
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,281
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 898,392
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,752
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 896,640
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 34,923
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 24,001
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 10,922
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,238,843
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 653,549
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 3,537,709
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 3,537,709
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,323,890
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -4,657,072
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -4,657,072
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -550,978
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 440,597
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 590
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 590
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 340,917
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 280,083
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 224,117
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 55,966
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 21,203
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 13,877
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,608
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,146
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 99,090
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,273
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 93,817
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 144,697
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 144,697
Date of updating data: 18.07.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,154,641
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,139,274
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,367
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,712,740
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 23,828
D. Usług (účtová grupa 51) 1,067,213
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 599,951
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 447,896
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 126,760
4. Koszty społeczne (527, 528) 25,295
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 136
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,628
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,628
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 708
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,276
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -558,099
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 48,233
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 37,514
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 13
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 13
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 37,492
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 9
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 27,511
O. Walutowe straty (563) 22,831
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,680
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 10,003
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -548,096
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,882
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -550,978
Date of updating data: 18.07.2016
Date of updating data: 18.07.2016
 • PIN :31353495 TIN: 2020290558 Numer VAT: SK2020290558
 • Zarejestrowana siedziba: UNISYS Slovakia, Plynárenská 1, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 czerwiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Hugo Langhaug Idas vei 54 Oslo 0981 Nórske kráľovstvo 01.07.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  UNISYS s.r.o. 3 537 709 € (100%) Praha 8 186 00 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.07.2016Nový štatutárny orgán:
   Hugo Langhaug Idas vei 54 Oslo 0981 Nórske kráľovstvo Vznik funkcie: 01.07.2016
   10.11.2009Noví spoločníci:
   UNISYS s.r.o. IČO: 48 109 291 Ke Štvanici 656/3 Praha 8 186 00 Česká republika
   01.02.2006Nové sidlo:
   Plynárenská 1 Bratislava 821 09
   20.06.2002Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   15.11.1995Nové obchodné meno:
   UNISYS Slovakia s.r.o.
   06.07.1995Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   28.06.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným