Utwórz fakturę

METROLOGIE SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy METROLOGIE SLOVAKIA
PIN 31353576
TIN 2020292516
Numer VAT SK2020292516
Data utworzenia 28 czerwiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba METROLOGIE SLOVAKIA
Bajkalská 4
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 402 834 €
Zysk 31 102 €
Kapitał 588 845 €
Kapitał własny 342 309 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 451,788
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 24,707
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 24,707
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 24,707
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 426,809
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 501
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 501
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 66,254
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 66,254
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 264,739
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 75,950
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 75,950
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 30,539
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 158,250
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 95,315
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,097
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 94,218
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 272
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 272
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 451,788
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 373,411
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 126,137
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 126,137
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,521
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 12,614
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 12,614
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 202,037
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 202,037
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 31,102
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 78,377
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 9
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 9
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 78,092
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 77,054
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 77,054
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 287
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 318
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 210
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 223
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 276
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,414,913
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,402,834
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,402,090
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 120
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 624
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,359,639
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,247,230
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,422
D. Usług (účtová grupa 51) 98,360
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 10,224
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,040
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,745
4. Koszty społeczne (527, 528) 439
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 227
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -1,232
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 408
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 43,195
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 52,198
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12,079
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 12,073
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 15,289
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 49
2. Pozostałe koszty (562A) 49
O. Walutowe straty (563) 14,070
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,170
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,210
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 39,985
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 8,883
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 8,883
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 31,102
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31353576 TIN: 2020292516 Numer VAT: SK2020292516
 • Zarejestrowana siedziba: METROLOGIE SLOVAKIA, Bajkalská 4, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 czerwiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Kojda Hargašova 13 Bratislava 841 06 28.06.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Kojda 126 137 € (100%) Hargašova 13 Bratislava 841 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.10.2007Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kojda Hargašova 13 Bratislava 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kojda Hargašova 13 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 28.06.1993
   04.10.2007Zrušeny spoločníci:
   ACES s.r.o. IČO: 35 779 870 Hargašova 13 Bratislava 841 06
   Ing. Peter Kojda M. Marečka 9/42 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kojda M. Marečka 9/42 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 28.06.1993
   20.04.2004Noví spoločníci:
   ACES s.r.o. IČO: 35 779 870 Hargašova 13 Bratislava 841 06
   Ing. Peter Kojda M. Marečka 9/42 Bratislava 841 07
   19.04.2004Zrušeny spoločníci:
   ACES s.r.o. IČO: 35 779 870 Tupolevova 3 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Kojda M. Marečka 9/42 Bratislava 841 07
   26.11.2003Noví spoločníci:
   ACES s.r.o. IČO: 35 779 870 Tupolevova 3 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Kojda M. Marečka 9/42 Bratislava 841 07
   25.11.2003Zrušeny spoločníci:
   ACES s.r.o. IČO: 35 779 870 Tupolevova 3 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Lazovský Tupolevova 3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.12.2002 Skončenie funkcie: 30.09.2003
   28.03.2003Noví spoločníci:
   ACES s.r.o. IČO: 35 779 870 Tupolevova 3 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Richard Lazovský Tupolevova 3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.12.2002 Skončenie funkcie: 30.09.2003
   27.03.2003Zrušeny spoločníci:
   ETC METROLOGIE 2 Rue Gutenberg - Parc Eiffel 77600 BUSSY SAINT GEORGES Francúzko
   VARIAS Group a.s. IČO: 00 694 282 Priemyselná 2 Žilina 010 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   22.11.2000Noví spoločníci:
   ETC METROLOGIE 2 Rue Gutenberg - Parc Eiffel 77600 BUSSY SAINT GEORGES Francúzko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kojda M. Marečka 9/42 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 28.06.1993
   21.11.2000Zrušeny spoločníci:
   CHS FRANCE S.A. 11 Rue Cambrai 75019 Paris Francúzsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kojda M. Marečka 9/42 Bratislava 841 07
   11.07.2000Nové sidlo:
   Bajkalská 4 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   VARIAS Group a.s. IČO: 00 694 282 Priemyselná 2 Žilina 010 01
   CHS FRANCE S.A. 11 Rue Cambrai 75019 Paris Francúzsko
   10.07.2000Zrušené sidlo:
   Štefánikova 12 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   METROLOGIE INTERNATIONAL S.A. Immeuble Les Corvettes 142, avenue de Stalingrad Colombes Francúzska republika
   VARIAS a.s. IČO: 00 694 282 Priemyselná 2 Žilina 010 01
   23.08.1999Noví spoločníci:
   METROLOGIE INTERNATIONAL S.A. Immeuble Les Corvettes 142, avenue de Stalingrad Colombes Francúzska republika
   22.08.1999Zrušeny spoločníci:
   METROLOGIE GmbH Steinerstrasse 15 München SRN
   21.01.1999Noví spoločníci:
   VARIAS a.s. IČO: 00 694 282 Priemyselná 2 Žilina 010 01
   METROLOGIE GmbH Steinerstrasse 15 München SRN
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   METROLOGIE GmbH Steinerstrasse 15 München SRN
   VARIAS a.s. Hálkova 3 Žilina
   28.06.1993Nové obchodné meno:
   METROLOGIE SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 12 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   poskytovanie software predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, vyhotovovanie programov na zákazku
   automatizované spracovanie údajov
   Noví spoločníci:
   METROLOGIE GmbH Steinerstrasse 15 München SRN
   VARIAS a.s. Hálkova 3 Žilina
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Kojda M. Marečka 9/42 Bratislava 841 07