Utwórz fakturę

Stavoinvesta Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Stavoinvesta Bratislava
PIN 31353886
TIN 2020363598
Numer VAT SK2020363598
Data utworzenia 07 lipiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Stavoinvesta Bratislava
Pluhová 2
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 18 670 €
Zysk -10 439 €
Kapitał 25 125 €
Kapitał własny 2 797 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244259026
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 22,562
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,562
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,114
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,000
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,000
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 114
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 448
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 47
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 401
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 20,000
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 20,000
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 22,562
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -7,642
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 15,300
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -22,167
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 96
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -22,263
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,439
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 30,169
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,855
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,855
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 26,683
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,200
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,200
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 23,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 925
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 482
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,076
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 631
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 631
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 35
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 35
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 18,670
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,470
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 16,200
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,963
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 243
D. Usług (účtová grupa 51) 7,139
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 17,781
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 13,663
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,059
4. Koszty społeczne (527, 528) 59
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 111
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,689
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -9,293
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -4,912
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 186
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 186
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -186
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -9,479
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -10,439
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31353886 TIN: 2020363598 Numer VAT: SK2020363598
 • Zarejestrowana siedziba: Stavoinvesta Bratislava, Pluhová 2, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 lipiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Pavel Luknár Ipeľská 3 Bratislava 821 07 23.05.2012
  Ing. Radovan Lahoda Lesná 20 Marianka 900 33 10.07.2012
  Luděk Kostka Zahradní 418 Velim 281 01 Česká republika 10.07.2012
  Ing. Ján Kráľ Společná 5 Praha 8 182 00 Česká republika 10.07.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Pavel Luknár 765 € (8.5%) Ipeľská 3 Bratislava 821 07
  VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a. s. 1 485 € (16.5%) Bratislava 823 53
  GEOSAN INTERNATIONAL s.r.o. 6 750 € (75%) Kolín III 280 02 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.04.2015Noví spoločníci:
   GEOSAN INTERNATIONAL s.r.o. U Nemocnice 430 Kolín III 280 02 Česká republika
   16.04.2015Zrušeny spoločníci:
   GEOSAN GROUP a. s. U Nemocnice 430 Kolín III 280 02 Česká republika
   18.07.2012Noví spoločníci:
   VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a. s. Pestovateľská 8 Bratislava 823 53
   GEOSAN GROUP a. s. U Nemocnice 430 Kolín III 280 02 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radovan Lahoda Lesná 20 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 10.07.2012
   Luděk Kostka Zahradní 418 Velim 281 01 Česká republika Vznik funkcie: 10.07.2012
   Ing. Ján Kráľ Společná 5 Praha 8 182 00 Česká republika Vznik funkcie: 10.07.2012
   29.05.2012Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Luknár Ipeľská 3 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Luknár Ipeľská 3 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 23.05.2012
   28.05.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Augustín Solčanský Čajkovského 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Augustín Solčanský Čajkovského 5 Bratislava
   17.03.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Lucius Radimák Pribinova 1042/1 Sereď 926 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Lucius Radimák Jesenského 1111/2 Sereď
   21.03.2007Nové sidlo:
   Pluhová 2 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Lucius Radimák Pribinova 1042/1 Sereď 926 01
   20.03.2007Zrušené sidlo:
   Vajnorská 47 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Lucius Radimák Jesenského 1111/2 Sereď
   14.01.2004Noví spoločníci:
   Ing. Augustín Solčanský Čajkovského 5 Bratislava
   13.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Augustín Solčanský Jahodová 19 Bratislava
   Ing. Igor Žilák Priečna 14 Galanta
   17.12.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Žilák Priečna 14 Galanta
   18.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Lucius Radimák Jesenského 1111/2 Sereď
   Ing. Augustín Solčanský Jahodová 19 Bratislava
   Ing. Igor Žilák Priečna 14 Galanta
   17.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Lucius Radimák Jesenského 1111/2 Sereď
   Ing. Augustín Solčanský Jahodová 19 Bratislava
   Ing. Igor Žilák Priečna 14 Galanta
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Juhosová Kukučínova 479/24 Dunajská Streda
   Ing. Pavol Satina Drobišová 22 Pezinok
   24.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Lucius Radimák Jesenského 1111/2 Sereď
   Ing. Augustín Solčanský Jahodová 19 Bratislava
   Ing. Igor Žilák Priečna 14 Galanta
   23.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Juhosová Kukučínova 479/24 Dunajská Streda
   Ing. Lucius Radimák Jesenského 1111/2 Sereď
   Ing. Pavol Satina Drobišová 22 Pezinok
   Ing. Augustín Solčanský Jahodová 19 Bratislava
   Ing. Igor Žilák Priečna 14 Galanta
   28.11.1997Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   27.11.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.05.1997Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anna Juhosová Kukučínova 479/24 Dunajská Streda
   Ing. Lucius Radimák Jesenského 1111/2 Sereď
   Ing. Pavol Satina Drobišová 22 Pezinok
   Ing. Augustín Solčanský Čajkovského 5 Bratislava
   Ing. Igor Žilák Priečna 14 Galanta
   18.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Augustín Solčanský Jahodová 19 Bratislava
   26.03.1996Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídlištných celkov/
   07.07.1993Nové obchodné meno:
   Stavoinvesta Bratislava, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 47 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť
   sprostredkovanie výkonu prác a služieb - organizácia dodávateľských systémov na zákazku pri príprave a realizácii stavieb a rekonštrukcií
   činnosť organizačných poradcov
   sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností
   projektová činnosť
   predaj, nákup a sprostredkovanie tovarov a služieb všetkého druhu, okrem tovarov a služieb vyžadujúcich osobitné povolenia
   Noví spoločníci:
   Ing. Anna Juhosová Kukučínova 479/24 Dunajská Streda
   Ing. Lucius Radimák Jesenského 1111/2 Sereď
   Ing. Pavol Satina Drobišová 22 Pezinok
   Ing. Augustín Solčanský Jahodová 19 Bratislava
   Ing. Igor Žilák Priečna 14 Galanta
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Augustín Solčanský Jahodová 19 Bratislava