Utwórz fakturę

ONE WAY Trading - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ONE WAY Trading
PIN 31353959
TIN 2020292538
Numer VAT SK2020292538
Data utworzenia 07 lipiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ONE WAY Trading
Obchodná 19
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 37 500 €
Zysk 2 557 €
Kapitał 236 974 €
Kapitał własny 162 153 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 210,035
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 160,554
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 160,554
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 121,216
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 39,338
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 49,481
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 12,000
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 12,000
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 22,367
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 22,367
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 15,114
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,116
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,998
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 210,035
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 169,848
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 159,028
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 159,028
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,517
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,187
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 216
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 216
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 39,971
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 480
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 292
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 39
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 39,160
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 37,500
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 37,500
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 37,500
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,805
D. Usług (účtová grupa 51) 689
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 9,777
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 7,200
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,534
4. Koszty społeczne (527, 528) 43
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 23,339
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 23,339
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,695
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 36,811
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 181
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 181
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -178
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,517
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
S. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/- 596) 0
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,557
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31353959 TIN: 2020292538 Numer VAT: SK2020292538
 • Zarejestrowana siedziba: ONE WAY Trading, Obchodná 19, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 lipiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Avihai Hadida Vínna 3/C Bratislava 831 02 27.10.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  David Dahan 6 639 € (100%) Praha 4- Lhotka 142 00 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.02.2014Nový štatutárny orgán:
   Avihai Hadida Vínna 3/C Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 27.10.2005
   20.02.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Avihai Hadida Tolstého 879/1 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 27.10.2005
   14.12.2005Noví spoločníci:
   David Dahan K Novému dvoru 31 Praha 4- Lhotka 142 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Avihai Hadida Tolstého 879/1 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 27.10.2005
   13.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Dakar Yonathan Himi Obchodná 19 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jonathan Dakar Himi Obchodná 550/19 Bratislava Vznik funkcie: 07.07.1993
   10.06.2004Nový štatutárny orgán:
   Jonathan Dakar Himi Obchodná 550/19 Bratislava Vznik funkcie: 07.07.1993
   09.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Jonathan Dakar Himi Súbežná 11 Bratislava
   03.06.2003Noví spoločníci:
   Dakar Yonathan Himi Obchodná 19 Bratislava 811 06
   02.06.2003Zrušeny spoločníci:
   CLENSTON TRADING INC Panama Panama
   06.10.1998Noví spoločníci:
   CLENSTON TRADING INC Panama Panama
   05.10.1998Zrušeny spoločníci:
   CLENSTON TRADING INC Panama Panama
   07.07.1993Nové obchodné meno:
   ONE WAY Trading, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Obchodná 19 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj nehnuteľností;
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti;
   Noví spoločníci:
   CLENSTON TRADING INC Panama Panama
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jonathan Dakar Himi Súbežná 11 Bratislava