Utwórz fakturę

LIFTPROGRES - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.11.2016
Basic information
Nazwa firmy LIFTPROGRES
PIN 31353983
TIN 2020319466
Numer VAT SK2020319466
Data utworzenia 24 czerwiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LIFTPROGRES
Bachová 7
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 174 692 €
Zysk 20 822 €
Kapitał 115 707 €
Kapitał własny 53 427 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243420841
Date of updating data: 09.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 158,498
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 158,322
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 113,821
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 13,821
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,821
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 100,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 44,501
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,622
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 42,879
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 176
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 176
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 158,498
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 42,206
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 13,117
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,494
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,494
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 134
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 134
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,822
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 116,292
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 991
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 954
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 37
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 111,415
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 12,386
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,386
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 93,200
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,854
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,852
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,123
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,886
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,886
Date of updating data: 09.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 174,692
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 174,692
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 174,692
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 147,887
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 22,148
D. Usług (účtová grupa 51) 63,743
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 61,196
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 44,282
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,430
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,484
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 340
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 460
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 26,805
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 88,801
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 35
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 35
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 35
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 146
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 146
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -111
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 26,694
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,872
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,872
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 20,822
Date of updating data: 09.11.2016
Date of updating data: 09.11.2016
 • PIN :31353983 TIN: 2020319466 Numer VAT: SK2020319466
 • Zarejestrowana siedziba: LIFTPROGRES, Bachová 7, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 czerwiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Dezider Németh Štvrtok na Ostrove 930 40 01.01.2008
  Robert Németh Čakanská cesta 502/5 Štvrtok na Ostrove 930 40 06.08.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Dezider Németh 7 000 € (100%) Štvrtok na Ostrove 930 40
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.11.2016Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   19.08.2008Nový štatutárny orgán:
   Robert Németh Čakanská cesta 502/5 Štvrtok na Ostrove 930 40 Vznik funkcie: 06.08.2008
   18.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Dezider Németh Horný diel 100/4 Štvrtok na Ostrove 930 40 Vznik funkcie: 01.01.2008
   29.07.1998Noví spoločníci:
   Dezider Németh Horný diel 100/4 Štvrtok na Ostrove 930 40
   24.06.1993Nové obchodné meno:
   LIFTPROGRES spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bachová 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie revízií, skúšok a opravy výťahov;
   generálne opravy a rekonštrukcie výťahov;