Utwórz fakturę

LIFTPROGRES - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy LIFTPROGRES
PIN 31353983
TIN 2020319466
Numer VAT SK2020319466
Data utworzenia 24 czerwiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LIFTPROGRES
Bachová 7
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 195 096 €
Zysk 22 032 €
Kapitał 115 707 €
Kapitał własny 53 427 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243420841
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 130,916
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 130,680
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 21,571
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 21,571
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,571
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 109,109
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,056
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 106,053
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 236
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 236
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 130,916
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 43,383
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 13,117
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,461
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,461
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 134
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 134
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,032
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 87,533
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 966
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 929
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 37
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 82,330
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 11,241
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,241
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 71,200
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,626
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,685
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -4,422
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,237
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,237
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 195,096
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 195,096
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 195,096
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 166,743
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 25,106
D. Usług (účtová grupa 51) 81,392
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 58,856
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 42,705
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 14,723
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,428
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 400
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 989
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 28,353
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 88,598
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 43
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 43
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 146
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 146
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -103
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 28,250
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,218
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 6,218
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 22,032
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31353983 TIN: 2020319466 Numer VAT: SK2020319466
 • Zarejestrowana siedziba: LIFTPROGRES, Bachová 7, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 czerwiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Dezider Németh Horný diel 100/4 Štvrtok na Ostrove 930 40 01.01.2008
  Robert Németh Čakanská cesta 502/5 Štvrtok na Ostrove 930 40 06.08.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Dezider Németh 6 639 € (100%) Horný diel 100/4 Štvrtok na Ostrove 930 40
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.08.2008Nový štatutárny orgán:
   Robert Németh Čakanská cesta 502/5 Štvrtok na Ostrove 930 40 Vznik funkcie: 06.08.2008
   18.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Dezider Németh Horný diel 100/4 Štvrtok na Ostrove 930 40 Vznik funkcie: 01.01.2008
   17.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Gräczer Martákovej 1 Bratislava
   Drahomír Novák Sklenárova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Drahomír Novák Sklenárova 18 Bratislava
   29.07.1998Noví spoločníci:
   Dezider Németh Horný diel 100/4 Štvrtok na Ostrove 930 40
   Ing. Jozef Gräczer Martákovej 1 Bratislava
   Drahomír Novák Sklenárova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Drahomír Novák Sklenárova 18 Bratislava
   28.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Gräczer Martákovej 1 Bratislava
   Dezider Németh 1000 Štvrtok na Ostrove
   Drahomír Novák Sklenárova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Drahomír Novák Sklenárova 18 Bratislava
   24.06.1993Nové obchodné meno:
   LIFTPROGRES spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bachová 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie revízií, skúšok a opravy výťahov;
   generálne opravy a rekonštrukcie výťahov;
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Gräczer Martákovej 1 Bratislava
   Dezider Németh 1000 Štvrtok na Ostrove
   Drahomír Novák Sklenárova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Drahomír Novák Sklenárova 18 Bratislava