Utwórz fakturę

NOVASO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy NOVASO
PIN 31354084
TIN 2020333150
Data utworzenia 09 lipiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NOVASO
Kadnárova 68
83105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 241 €
Zysk -130 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 260
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 27
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 182
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 260
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -63,165
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 3,131
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 472
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -73,277
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -130
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 63,425
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 343
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 62,932
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 56
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 307
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 62,089
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 150
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 4,241
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 3,662
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 579
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 3,803
C. Usług (účtová grupa 51) 912
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 2,879
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 438
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 2,750
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 88
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 88
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -88
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 350
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -130
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015