Utwórz fakturę

MIKROKLÍMA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MIKROKLÍMA
PIN 31354149
TIN 2020319455
Numer VAT SK2020319455
Data utworzenia 23 czerwiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MIKROKLÍMA
Jašíkova 24/12
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 61 497 €
Zysk 237 €
Kapitał własny 142 320 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905253129
Telefon(y) kom. 0905253129
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 7,554
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 7,554
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,554
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 136,206
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 45,906
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,393
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 143,760
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 127,558
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 200,000
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,169
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -80,487
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 237
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 16,202
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 16,188
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 69
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,944
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,175
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 14
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 61,497
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 12,687
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 48,810
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 60,300
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 5,165
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 44,831
C. Usług (účtová grupa 51) 10,031
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 273
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 1,197
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 1,470
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,197
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 237
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015