Utwórz fakturę

Sano - Moderná výživa zvierat - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Sano - Moderná výživa zvierat
PIN 31354190
TIN 2020315143
Numer VAT SK2020315143
Data utworzenia 02 lipiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Sano - Moderná výživa zvierat
Dlhé Diely I. 23/a
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 442 303 €
Zysk 137 752 €
Kapitał 2 652 205 €
Kapitał własny 2 558 103 €
Dane kontaktowe
E-mail sano@sano.sk
Telefon(y) 0265316570
Nr(y) faksu 0265421983
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,805,031
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 204,110
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 190,794
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 49,682
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 119,502
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 21,610
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 13,316
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 13,316
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,596,196
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 182
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 182
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,547
8. Podatek odroczony należności (481A) 2,547
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 716,218
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 715,980
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 715,980
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 238
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,877,249
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 235
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,877,014
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,725
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,725
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,805,031
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,695,855
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,550,800
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,550,800
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 137,752
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 109,176
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,503
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,503
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 88,717
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 19,144
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,144
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,941
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,140
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 51,492
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 14,956
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 6,956
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 8,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,439,332
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,442,303
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,434,362
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,970
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,667
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,304
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,267,778
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,649,567
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 42,587
D. Usług (účtová grupa 51) 296,975
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 200,852
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 144,191
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 51,086
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,575
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 11,791
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 29,418
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 29,418
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 23,177
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,411
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 174,525
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 450,203
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,701
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4,673
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4,673
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 28
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,436
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 27
2. Pozostałe koszty (562A) 27
O. Walutowe straty (563) 68
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,341
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 3,265
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 177,790
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 40,038
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 44,240
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -4,202
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 137,752
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31354190 TIN: 2020315143 Numer VAT: SK2020315143
 • Zarejestrowana siedziba: Sano - Moderná výživa zvierat, Dlhé Diely I. 23/a, 84104, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 lipiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Zsolt Csorba Cseresznyefa utca 74 Tatabánya H-2800 Maďarsko 19.09.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Bernard Waldinger GmbH 6 639 € (100%) Loiching 841 80 Nemecká spolková republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.10.2013Nový štatutárny orgán:
   Zsolt Csorba Cseresznyefa utca 74 Tatabánya H-2800 Maďarsko Vznik funkcie: 19.09.2013
   01.10.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Drevenák Slávičie údolie 102/A Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 14.12.2012
   26.01.2013Noví spoločníci:
   Bernard Waldinger GmbH Grafenwald 1a Loiching 841 80 Nemecká spolková republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Drevenák Slávičie údolie 102/A Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 14.12.2012
   25.01.2013Zrušeny spoločníci:
   Johann Bernhard Waldinger Grafenwald 1 Loiching SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Johann Bernhard Waldinger Grafenwald 1 Loiching 8311 SRN Vznik funkcie: 21.11.2002
   12.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Johann Bernhard Waldinger Grafenwald 1 Loiching 8311 SRN Vznik funkcie: 21.11.2002
   11.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Oľga Kralovičová SNP 19 Modra 900 01 Vznik funkcie: 06.03.2001 Skončenie funkcie: 21.11.2002
   05.08.2002Nové obchodné meno:
   Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.
   04.08.2002Zrušené obchodné meno:
   SLOVENSKÉ SANO s.r.o.
   06.03.2001Nový štatutárny orgán:
   Oľga Kralovičová SNP 19 Modra 900 01 Vznik funkcie: 06.03.2001 Skončenie funkcie: 21.11.2002
   05.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Kramár Planét 2 Bratislava 821 02
   10.11.1998Nové sidlo:
   Dlhé Diely I. 23/a Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Johann Bernhard Waldinger Grafenwald 1 Loiching SRN
   09.11.1998Zrušené sidlo:
   Dlhé Diely 23/a Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   Johann Bernhard Waldinger Grafenwald 1 Loiching SRN
   12.12.1996Nové sidlo:
   Dlhé Diely 23/a Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Kramár Planét 2 Bratislava 821 02
   11.12.1996Zrušené sidlo:
   Mierová 188 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Kramár Riazanská 50 Bratislava
   22.05.1995Nové sidlo:
   Mierová 188 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Kramár Riazanská 50 Bratislava
   21.05.1995Zrušené sidlo:
   Planét 2 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Kramár Planét 2 Bratislava 821 02
   02.07.1993Nové obchodné meno:
   SLOVENSKÉ SANO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Planét 2 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti poľnohospodárstva
   Noví spoločníci:
   Johann Bernhard Waldinger Grafenwald 1 Loiching SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Daniel Kramár Planét 2 Bratislava 821 02