Utwórz fakturę

Mettler - Toledo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 08.06.2016
Basic information
Nazwa firmy Mettler - Toledo
PIN 31354211
TIN 2020326000
Numer VAT SK2020326000
Data utworzenia 12 lipiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Mettler - Toledo
Hattalova 12
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 964 500 €
Zysk 239 666 €
Kapitał 1 346 384 €
Kapitał własny 851 294 €
Dane kontaktowe
E-mail predaj@mt.com
witryna internetowa http://sk.mt.com;http://www.mt.com
Telefon(y) +421244441220, +421244441222, +421484285393, +421244441221, +421244441223
Nr(y) faksu 0244441221
Date of updating data: 08.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,750,968
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,858
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,858
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,858
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,748,079
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 157,371
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 157,371
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 49,322
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
8. Podatek odroczony należności (481A) 49,322
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 328,900
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 327,806
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 327,806
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,094
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,212,486
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,303
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,211,183
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,031
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,031
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,750,968
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 999,903
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 195,645
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 195,645
A.II. Składki (412) 0
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 99,582
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 19,565
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 19,565
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 445,445
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 445,445
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 239,666
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 751,065
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 624
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 624
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 13,522
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 13,522
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 654,436
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 451,261
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 451,261
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 75,944
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 38,569
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 14,168
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 74,441
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 53
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 82,483
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 14,719
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 67,764
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 0
Date of updating data: 08.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,891,400
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,964,500
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,380,610
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 510,790
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 18
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 73,082
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,638,089
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,462,137
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 56,337
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -26,424
D. Usług (účtová grupa 51) 434,921
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 568,931
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 422,687
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 135,369
4. Koszty społeczne (527, 528) 10,875
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,577
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 444
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 444
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 126,244
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,922
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 326,411
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 964,429
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 657
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 46
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 46
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 523
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 88
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,379
O. Walutowe straty (563) 936
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,443
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,722
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 324,689
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 85,023
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 89,013
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -3,990
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 239,666
Date of updating data: 08.06.2016
Date of updating data: 08.06.2016