Utwórz fakturę

ALFA SECURITY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ALFA SECURITY
PIN 31354262
TIN 2020297125
Numer VAT SK2020297125
Data utworzenia 14 czerwiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ALFA SECURITY
Galvaniho 7/C
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 320 €
Zysk -1 873 €
Kapitał 8 652 €
Kapitał własny 7 426 €
Dane kontaktowe
E-mail lastovkova.tatiana@zoznam.sk
Telefon(y) 0903227165
Telefon(y) kom. 0903227165
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 0
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 0
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 05 r. 08) 0
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,377
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 0
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 416
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,864
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 7,377
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,553
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 7,000
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 7,000
2. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) 0
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 10,456
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 10,552
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) 0
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -20,582
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,873
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,824
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 0
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,824
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 863
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 0
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 1,320
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 0
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 1,320
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 0
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 2,134
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 0
C. Usług (účtová grupa 51) 2,123
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 11
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 0
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 0
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 0
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -814
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -803
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
VII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 0
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 0
IX. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666) 0
X. Interesu dochód (662) 1
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 0
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 100
J. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 0
K. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 0
L. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 0
M. Koszty oprocentowania (562) 0
N. Walutowe straty (563) 0
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 100
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -99
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -913
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
Q. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/-) (596) 0
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,873
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31354262 TIN: 2020297125 Numer VAT: SK2020297125
 • Zarejestrowana siedziba: ALFA SECURITY, Galvaniho 7/C, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 czerwiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Tatiana Lastovková Stromová 42 Bratislava 831 01 16.03.1994
  Ing. Štefan Lastovka Hlavná 43 Bernolákovo 900 27 26.11.2002
  Ing. Tatiana Lastovková Hlavná 43 Bernolákovo 900 27 21.03.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Štefan Lastovka 2 800 € (40%) Hlavná 43 Bernolákovo 900 27
  Ing. Tatiana Lastovková 4 200 € (60%) Hlavná 43 Bernolákovo 900 27
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.03.2014Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   účtovné poradenstvo
   činnosť podnikateľských poradcov
   počítačové služby
   poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a z verejne prístupných zdrojov
   vydavateľská činnosť
   nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so suhlasom autora
   montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
   inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   Noví spoločníci:
   Ing. Tatiana Lastovková Hlavná 43 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tatiana Lastovková Hlavná 43 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 21.03.2014
   26.03.2014Zrušeny spoločníci:
   Tatiana Lastovková Stromová 42 Bratislava 831 01
   12.07.2006Nové sidlo:
   Galvaniho 7/C Bratislava 821 04
   11.07.2006Zrušené sidlo:
   Červeňova 6 Bratislava 811 03
   16.08.2005Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Lastovka Hlavná 43 Bernolákovo 900 27
   Tatiana Lastovková Stromová 42 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Tatiana Lastovková Stromová 42 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 16.03.1994
   Ing. Štefan Lastovka Hlavná 43 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 26.11.2002
   15.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava 841 01
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 26.11.2002
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 16.03.1994
   05.02.2003Nové sidlo:
   Červeňova 6 Bratislava 811 03
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   prieskum trhu
   marketing
   faktoring a forfaiting
   leasingová činnosť
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava 841 01
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 26.11.2002
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 16.03.1994
   04.02.2003Zrušené sidlo:
   Pražská 11 Bratislava 816 36
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ladislav Hoffman Studenohorská 22 Bratislava
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   15.02.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ladislav Hoffman Studenohorská 22 Bratislava
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   14.02.1999Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti;
   zriaďovanie poplašných zariadení;
   zabezpečenie stráženia majetku a osôb;
   služby súkromných detektívov
   zabezpečovanie stráženia majetku osôb
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ladislav Hoffman Studenohorská 22 Bratislava
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   18.04.1994Noví spoločníci:
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   17.04.1994Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava
   15.12.1993Nové predmety činnosti:
   služby súkromných detektívov
   zabezpečovanie stráženia majetku osôb
   14.06.1993Nové obchodné meno:
   ALFA SECURITY spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pražská 11 Bratislava 816 36
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti;
   zriaďovanie poplašných zariadení;
   zabezpečenie stráženia majetku a osôb;
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ladislav Hoffman Studenohorská 22 Bratislava
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava