Utwórz fakturę

MicroStep - IKS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.11.2015
Basic information
Nazwa firmy MicroStep - IKS
PIN 31354483
TIN 2020342500
Numer VAT SK2020342500
Data utworzenia 16 lipiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MicroStep - IKS
Rybničná 9
83107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 278 570 €
Zysk -498 €
Kapitał 92 192 €
Kapitał własny 306 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243411169, 0243637081, 0243637082, 0243637083, 0243643442, 0248272202, 0248272222, 0248272229, 0248
Telefon(y) kom. 0903790700, 0905619249
Nr(y) faksu 0243643442
Date of updating data: 03.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 35,162
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 35,162
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 35,162
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 94,680
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 16,140
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 52,069
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,980
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 129,842
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -192
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 11,619
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 11,619
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 331
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -11,644
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -498
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 130,034
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 6,070
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 121,997
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 75,324
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,700
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,395
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 42,578
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,967
Date of updating data: 03.11.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 278,570
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 278,570
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 277,289
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,869
C. Usług (účtová grupa 51) 145,178
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 117,161
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 643
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 7,657
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 781
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 1,281
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 127,523
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 6
X. Interesu dochód (662) 6
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 349
N. Walutowe straty (563) 289
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 60
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -343
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 938
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,436
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -498
Date of updating data: 03.11.2015
Date of updating data: 03.11.2015