Utwórz fakturę

ALTRON SK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.10.2015
Basic information
Nazwa firmy ALTRON SK
PIN 31354521
TIN 2020336230
Numer VAT SK2020336230
Data utworzenia 15 lipiec 1993
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ALTRON SK
Galvániho 15C
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 523 517 €
Zysk 96 162 €
Kapitał 785 205 €
Kapitał własny 414 140 €
Dane kontaktowe
E-mail altron.sk@altron.net
witryna internetowa http://www.altron.sk
Telefon(y) +421259308312
Nr(y) faksu 0259308312
Date of updating data: 23.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,429,887
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 12,031
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 12,031
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 10,936
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,095
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,414,094
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 95,334
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 545
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 94,789
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 30,038
8. Podatek odroczony należności (481A) 30,038
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,098,872
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 708,537
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 708,537
2. Wartość netto kontraktu (316A) 369,877
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,441
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 15,017
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 189,850
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,256
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 184,594
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,762
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,762
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,429,887
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 469,319
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 300,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 300,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 13,157
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 60,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 60,000
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 96,162
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 949,006
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 395
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 395
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 851,158
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 761,589
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 761,589
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 28,261
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 22,058
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,253
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,997
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 97,338
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 34,295
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 63,043
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 115
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 11,562
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 11,562
Date of updating data: 23.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,523,517
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,523,517
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 822,269
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,701,248
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,382,545
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 547,571
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,383,841
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 4,140
D. Usług (účtová grupa 51) 1,730,991
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 707,697
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 504,505
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 191,140
4. Koszty społeczne (527, 528) 12,052
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 255
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,456
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,456
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 594
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 140,972
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 856,974
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,255
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,255
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2,255
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 12,934
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 309
2. Pozostałe koszty (562A) 309
O. Walutowe straty (563) 76
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 12,549
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -10,679
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 130,293
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 34,131
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 39,756
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -5,625
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 96,162
Date of updating data: 23.10.2015
Date of updating data: 23.10.2015