Utwórz fakturę

TURANEC - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TURANEC
PIN 31354556
TIN 2020915028
Data utworzenia 25 czerwiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TURANEC
Maďarská 1150/1C
85110
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 12 100 €
Zysk 1 558 €
Kapitał 7 674 €
Kapitał własny 7 192 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,755
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 1,190
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,550
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 9,755
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,651
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 412
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 42
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,558
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,104
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,104
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 36
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 459
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 609
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 12,100
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 12,100
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 9,954
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,850
C. Usług (účtová grupa 51) 414
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 5,540
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 150
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,146
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 7,836
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 108
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 108
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -108
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,038
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,558
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31354556 TIN: 2020915028
 • Zarejestrowana siedziba: TURANEC, Maďarská 1150/1C, 85110, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 czerwiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Roman Tekel Maďarská 1150/1C Bratislava 851 10 09.04.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Roman Tekel 4 448 € (66.7%) Maďarská 1150/1C Bratislava 851 10
  Vasiľ Tekeľ 2 224 € (33.3%) Maďarská 1150/1C Bratislava 851 10
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.12.2011Nové sidlo:
   Maďarská 1150/1C Bratislava 851 10
   21.12.2011Zrušené sidlo:
   Balkánska 268 Bratislava 851 10
   Zrušeny spoločníci:
   Nadija Tekeľ pobyt na území SR : Balkánska 268 Bratislava 851 10
   10.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Vasiľ Tekeľ Balkánska 268 Bratislava
   Nadija Tekeľ pobyt na území SR : Balkánska 268 Bratislava 851 10
   09.04.2004Nové predmety činnosti:
   výroba cementového tovaru a umelého kameňa
   výroba jednotlivých výrobkov z dreva
   návrh a realizácia interiérov
   staviteľ
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   vedenie účtovníctva a mzdovej agendy
   administratívne práce
   ekonomicko - organizačné a účtovné poradenstvo
   poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   montáž výpočtovej techniky z vopred vyhotovených dielov
   Noví spoločníci:
   Nadija Tekeľ pobyt na území SR : Balkánska 268 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Tekeľ Maďarská 1150/1C Bratislava 851 10
   Nadija Tekeľ pobyt na území SR : Balkánska 268 Bratislava 851 10
   08.04.2004Zrušeny predmety činnosti:
   výroba cementového tovaru a umelého kameňa
   výroba jednotlivých výrobkov z dreva
   návrh a realizácia interiérov
   staviteľ
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Zrušeny spoločníci:
   Nadija Tekeľ Zenkovechaja 23/1 Užhorod Ukrajina prechodný pobyt na území SR : Balkánska 268 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Tekel Balkánska 268 Bratislava
   Nadija Tekeľ Zenkovechaja 23/1 Užhorod Ukrajina prechodný pobyt na území SR : Balkánska 268 Bratislava
   03.11.1999Noví spoločníci:
   Roman Tekel Maďarská 1150/1C Bratislava 851 10
   Vasiľ Tekeľ Maďarská 1150/1C Bratislava 851 10
   Nadija Tekeľ Zenkovechaja 23/1 Užhorod Ukrajina prechodný pobyt na území SR : Balkánska 268 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Tekel Balkánska 268 Bratislava
   Vasiľ Tekeľ Balkánska 268 Bratislava
   Nadija Tekeľ Zenkovechaja 23/1 Užhorod Ukrajina prechodný pobyt na území SR : Balkánska 268 Bratislava
   02.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Vasilič Fjodorovič Tekel Balkánska 268 Bratislava
   Roman Tekel Balkánska 268 Bratislava
   Nadežda Ivanovna Tekeľ Zenkoveckaja 23/1 Užhorod Ukrajina
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vasilič Fjodorovič Tekel Balkánska 268 Bratislava
   Roman Tekel Balkánska 268 Bratislava
   Nadežda Ivanovna Tekeľ prechodný pobyt na území SR : Balkánska 268 Bratislava
   09.07.1998Noví spoločníci:
   Vasilič Fjodorovič Tekel Balkánska 268 Bratislava
   Roman Tekel Balkánska 268 Bratislava
   Nadežda Ivanovna Tekeľ Zenkoveckaja 23/1 Užhorod Ukrajina
   Nový štatutárny orgán:
   Vasilič Fjodorovič Tekel Balkánska 268 Bratislava
   Roman Tekel Balkánska 268 Bratislava
   Nadežda Ivanovna Tekeľ prechodný pobyt na území SR : Balkánska 268 Bratislava
   08.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Vasilič Fjodorovič Tekel Balkánska 268 Bratislava
   Roman Vasiljevič Tekel Balkánska 268 Bratislava
   Nadežda Ivanovna Tekeľ Zenkoveckaja 23/1 Užhorod Ukrajina
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vasilič Fjodorovič Tekel Balkánska 268 Bratislava
   Roman Vasiljevič Tekel Balkánska 268 Bratislava
   Nadežda Ivanovna Tekeľ prechodný pobyt na území SR : Balkánska 268 Bratislava
   24.06.1994Noví spoločníci:
   Nadežda Ivanovna Tekeľ Zenkoveckaja 23/1 Užhorod Ukrajina
   Nový štatutárny orgán:
   Nadežda Ivanovna Tekeľ prechodný pobyt na území SR : Balkánska 268 Bratislava
   25.06.1993Nové obchodné meno:
   TURANEC spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Balkánska 268 Bratislava 851 10
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba cementového tovaru a umelého kameňa
   výroba jednotlivých výrobkov z dreva
   návrh a realizácia interiérov
   staviteľ
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Vasilič Fjodorovič Tekel Balkánska 268 Bratislava
   Roman Vasiljevič Tekel Balkánska 268 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vasilič Fjodorovič Tekel Balkánska 268 Bratislava
   Roman Vasiljevič Tekel Balkánska 268 Bratislava