Utwórz fakturę

KAI LUN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KAI LUN
PIN 31354599
TIN 2020915050
Data utworzenia 14 czerwiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KAI LUN
Sibírska 47
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 696 €
Zysk 2 440 €
Kapitał 21 858 €
Kapitał własny 21 858 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 24,986
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 24,986
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 24,986
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,621
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 16,351
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 24,986
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,986
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 15,219
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 15,219
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,128
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,696
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,696
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,696
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,568
D. Usług (účtová grupa 51) 1,218
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,350
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,350
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,128
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,478
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,128
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 688
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 688
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,440
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4262986.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31354599 TIN: 2020915050
 • Zarejestrowana siedziba: KAI LUN, Sibírska 47, 83102, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 czerwiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Yang Shuquan Ši Hua Li 9 - 502 Sao Šin Tao ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 1603/47 Bratislava 22.01.1999
  Ping Jingyuan Hon Sen Li 2-201 Tianjin ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 1603/47 Bratislava 26.11.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Yang Shuquan 6 640 € (50%) Ši Hua Li 9 - 502 Sao Šin Tao ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 1603/47 Bratislava
  Ping Jingyuan 6 640 € (50%) Hon Sen Li 2-201 Tianjin ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 1603/47 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.11.2004Noví spoločníci:
   Ping Jingyuan Hon Sen Li 2-201 Tianjin ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 1603/47 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ping Jingyuan Hon Sen Li 2-201 Tianjin ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 1603/47 Bratislava
   25.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Ping Tingyuan Hon Sen Li 2-201 Tianjin ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 1603/47 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ping Tingyuan Hon Sen Li 2-201 Tianjin ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 1603/47 Bratislava
   23.10.2000Nové sidlo:
   Sibírska 47 Bratislava 831 02
   22.10.2000Zrušené sidlo:
   Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   22.01.1999Noví spoločníci:
   Yang Shuquan Ši Hua Li 9 - 502 Sao Šin Tao ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 1603/47 Bratislava
   Ping Tingyuan Hon Sen Li 2-201 Tianjin ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 1603/47 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Yang Shuquan Ši Hua Li 9 - 502 Sao Šin Tao ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 1603/47 Bratislava
   Ping Tingyuan Hon Sen Li 2-201 Tianjin ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 1603/47 Bratislava
   21.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Yang Shuquan Ši Hua Li 9 - 502 Sao Šin Tao ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   Ping Tingyuan Hon Sen Li 2-201 Tianjin ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Yang Shuquan Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   Ping Tingyuan Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   11.06.1998Noví spoločníci:
   Yang Shuquan Ši Hua Li 9 - 502 Sao Šin Tao ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   Ping Tingyuan Hon Sen Li 2-201 Tianjin ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   10.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Li Yong Chang Dun Jia, Nan Xiao Que 6 Peking Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   Yang Shuquan Ši Hua Li 9 - 502 Sao Šin Tao ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   Ping Tingyuan Hon Sen Li 2-201 Tianjin ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   14.06.1993Nové obchodné meno:
   KAI LUN s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   zahranično-obchodná činnosť, spočívajúca v exporte a importe tovarov
   Noví spoločníci:
   Li Yong Chang Dun Jia, Nan Xiao Que 6 Peking Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   Yang Shuquan Ši Hua Li 9 - 502 Sao Šin Tao ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   Ping Tingyuan Hon Sen Li 2-201 Tianjin ČĽR dlhodobý pobyt na území SR : Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Yang Shuquan Sklodowskej 4 Bratislava 851 04
   Ping Tingyuan Sklodowskej 4 Bratislava 851 04