Utwórz fakturę

ULMA Construccion SK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.11.2016
Basic information
Nazwa firmy ULMA Construccion SK
PIN 31354718
TIN 2020329201
Numer VAT SK2020329201
Data utworzenia 29 czerwiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ULMA Construccion SK
Bojnická 20
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 574 741 €
Zysk 562 601 €
Kapitał 2 746 397 €
Kapitał własny 1 255 965 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244646931, +421244453625, +421244646932, +421244646933, +421244646934, +421244646935, +421244646936
Telefon(y) kom. +421903700563, +421903700564, +421911577433, +421911700428, +421911700425, +421911700458, +421911700539, +421911700513, +421911700578, +421911700681, +421911700
Nr(y) faksu 0249102922
Date of updating data: 04.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,535,358
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,466,684
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,466,684
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,466,684
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,051,955
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 43,455
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 43,455
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 174,240
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 4,900
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,900
8. Podatek odroczony należności (481A) 169,340
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,222,706
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,212,010
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,212,010
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,414
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 282
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 611,554
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,664
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 599,890
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 16,719
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 16,719
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,535,358
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,002,534
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 169,290
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 169,290
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 535,110
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 16,929
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 16,929
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 497
2. Inne fundusze (427, 42X) 497
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 718,107
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,322,365
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -604,258
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 562,601
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,469,660
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,388
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,388
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,327,449
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,176,846
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,176,846
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 32,408
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 18,832
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 99,363
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 63,018
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 11,418
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 51,600
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 77,805
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 63,164
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 63,164
Date of updating data: 04.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,511,904
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,574,741
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 261,205
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,809,549
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 441,150
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 62,837
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,822,197
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 183,531
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 135,505
D. Usług (účtová grupa 51) 1,729,158
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 697,659
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 503,356
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 177,730
4. Koszty społeczne (527, 528) 16,573
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,912
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 546,446
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 546,446
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 178,238
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 334,520
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,228
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 752,544
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,022,560
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 68
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 16
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 16
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 52
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,769
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,358
2. Pozostałe koszty (562A) 3,358
O. Walutowe straty (563) 613
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,798
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,701
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 745,843
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 183,242
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 218,536
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -35,294
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 562,601
Date of updating data: 04.11.2016
Date of updating data: 04.11.2016
 • PIN :31354718 TIN: 2020329201 Numer VAT: SK2020329201
 • Zarejestrowana siedziba: ULMA Construccion SK, Bojnická 20, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 czerwiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Miroslav Kapoun, MBA Sladovní 1406 Kojetín 752 01 Česká republika 05.12.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  ULMA CONSTRUCTION S.P.A. 169 290 € (100%) Monguelfo - Tesido 390 35 Talianska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.12.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kapoun , MBA Sladovní 1406 Kojetín 752 01 Česká republika Vznik funkcie: 05.12.2013
   07.11.2012Noví spoločníci:
   ULMA CONSTRUCTION S.P.A. Zona Industriale Monguelfo - Tesido 390 35 Talianska republika
   30.11.2011Nové sidlo:
   Bojnická 20 Bratislava 831 04
   07.07.2009Nové obchodné meno:
   ULMA Construccion SK, s. r. o.
   17.08.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti;
   29.06.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti;
   poradenstvo v oblasti stavebníctva;
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ