Utwórz fakturę

ULMA Construccion SK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ULMA Construccion SK
PIN 31354718
TIN 2020329201
Numer VAT SK2020329201
Data utworzenia 29 czerwiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ULMA Construccion SK
Bojnická 20
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 493 889 €
Zysk 188 968 €
Kapitał 2 746 397 €
Kapitał własny 1 255 965 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244646931, +421244453625, +421244646932, +421244646933, +421244646934, +421244646935, +421244646936
Telefon(y) kom. +421903700563, +421903700564, +421911577433, +421911700428, +421911700425, +421911700458, +421911700539, +421911700513, +421911700578, +421911700681, +421911700
Nr(y) faksu 0249102922
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,849,799
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,213,891
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,213,891
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,213,891
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,615,391
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 77,027
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 77,027
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 138,945
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 4,900
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,900
8. Podatek odroczony należności (481A) 134,045
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,331,449
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,328,485
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,328,485
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,743
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 221
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 67,970
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,278
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 59,692
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 20,517
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 20,517
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,849,799
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,445,184
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 169,290
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 169,290
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 535,110
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 17,426
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 17,426
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 2,751
2. Inne fundusze (427, 42X) 2,751
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 531,639
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,135,897
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -604,258
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 188,968
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,356,847
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 181,599
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,140,165
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 935,008
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 935,008
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 25,493
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 16,639
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 163,025
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 35,083
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 20,083
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 15,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 47,768
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 47,768
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,493,889
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 221,582
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,945,469
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 224,543
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 102,295
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,280,555
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 143,539
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 90,003
D. Usług (účtová grupa 51) 1,214,584
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 630,200
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 458,450
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 157,581
4. Koszty społeczne (527, 528) 14,169
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,498
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 516,280
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 516,280
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 144,805
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 512,235
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,411
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 213,334
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,718,925
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 65
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 11
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 11
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 54
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 14,543
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 11,022
2. Pozostałe koszty (562A) 11,022
O. Walutowe straty (563) 293
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,228
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -14,478
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 198,856
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 9,888
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 143,662
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -133,774
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 188,968
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31354718 TIN: 2020329201 Numer VAT: SK2020329201
 • Zarejestrowana siedziba: ULMA Construccion SK, Bojnická 20, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 czerwiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Miroslav Kapoun, MBA Sladovní 1406 Kojetín 752 01 Česká republika 05.12.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  ULMA CONSTRUCTION S.P.A. 169 290 € (100%) Monguelfo - Tesido 390 35 Talianska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.12.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kapoun , MBA Sladovní 1406 Kojetín 752 01 Česká republika Vznik funkcie: 05.12.2013
   11.12.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Pablo Vázquez Mates Pitzäcker 19 Rasun di Sopra 390 30 Talianska republika Vznik funkcie: 01.10.2010
   07.11.2012Noví spoločníci:
   ULMA CONSTRUCTION S.P.A. Zona Industriale Monguelfo - Tesido 390 35 Talianska republika
   06.11.2012Zrušeny spoločníci:
   ALPI A.G. Zona Industriale Monguelfo - Tesido 390 35 Talianska republika
   30.11.2011Nové sidlo:
   Bojnická 20 Bratislava 831 04
   29.11.2011Zrušené sidlo:
   Rybničná 38/K Bratislava 831 06
   12.10.2010Nový štatutárny orgán:
   Pablo Vázquez Mates Pitzäcker 19 Rasun di Sopra 390 30 Talianska republika Vznik funkcie: 01.10.2010
   11.10.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Zlatohlavý Štúrova 3 Trebišov 075 01 Vznik funkcie: 01.01.2009
   03.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Hana Fialová U Slunečních lázni 1140 Liberec 460 14 Česká republika
   30.10.2009Noví spoločníci:
   Ing. Hana Fialová U Slunečních lázni 1140 Liberec 460 14 Česká republika
   29.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Bronislav Fiala U Slunečních lázní 1140 Liberec 460 14 Česká republika
   07.07.2009Nové obchodné meno:
   ULMA Construccion SK, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Rybničná 38/K Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Zlatohlavý Štúrova 3 Trebišov 075 01 Vznik funkcie: 01.01.2009
   06.07.2009Zrušené obchodné meno:
   BEPATECH BRATISLAVA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Rybničná 38/K Bratislava 831 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Eller Jégeho 9 Bratislava
   15.01.2009Zrušeny spoločníci:
   Alpi East, s.r.o. Studená 3 Bratislava 821 04
   Tomáš Hirsch Husitská 10 Brno 612 00 Česká republika
   Ing. Václav Jilma Moskevská 50 Praha 10 101 00 Česká republika
   16.10.2007Nové sidlo:
   Rybničná 38/K Bratislava 831 07
   15.10.2007Zrušené sidlo:
   Studená 3 Bratislava 821 04
   18.04.2007Noví spoločníci:
   Alpi East, s.r.o. Studená 3 Bratislava 821 04
   17.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Ján Eller Jégeho 9 Bratislava 821 08
   17.08.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti;
   Noví spoločníci:
   ALPI A.G. Zona Industriale Monguelfo - Tesido 390 35 Talianska republika
   Ján Eller Jégeho 9 Bratislava 821 08
   Bronislav Fiala U Slunečních lázní 1140 Liberec 460 14 Česká republika
   Tomáš Hirsch Husitská 10 Brno 612 00 Česká republika
   Ing. Václav Jilma Moskevská 50 Praha 10 101 00 Česká republika
   16.08.2005Zrušeny spoločníci:
   BEPATECH spol. s r.o., Moskovská 50 Praha 10 Česká republika
   16.06.1999Noví spoločníci:
   BEPATECH spol. s r.o., Moskovská 50 Praha 10 Česká republika
   15.06.1999Zrušeny spoločníci:
   BEPATECH spol. s r.o., Moskovská 50 Praha 10 Česká republika
   29.06.1993Nové obchodné meno:
   BEPATECH BRATISLAVA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Studená 3 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti;
   poradenstvo v oblasti stavebníctva;
   Noví spoločníci:
   BEPATECH spol. s r.o., Moskovská 50 Praha 10 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Eller Jégeho 9 Bratislava