Utwórz fakturę

VICTORIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.04.2016
Basic information
Nazwa firmy VICTORIA
PIN 31354734
TIN 2020291493
Numer VAT SK2020291493
Data utworzenia 06 lipiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VICTORIA
Michalská 19
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 397 671 €
Zysk 122 701 €
Kapitał 5 492 224 €
Kapitał własny 2 173 075 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903220510
Telefon(y) kom. 0903220510
Date of updating data: 22.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,249,992
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,207,272
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,103,751
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 21,361
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 784,197
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,527
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 123,999
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 166,667
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,103,521
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,103,521
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,040,724
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 3,798,313
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,798,313
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 192,795
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 51,892
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,892
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 68,809
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 72,094
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 49,616
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,212
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 48,404
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,996
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,996
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,249,992
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,295,777
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,313,749
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,313,749
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 176,063
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 131,375
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 131,375
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 551,889
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 551,889
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 122,701
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,954,215
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 23
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 23
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 3,438,274
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 515,918
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 113,015
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 113,015
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 381,903
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 21,000
Date of updating data: 22.04.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 397,671
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 397,671
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 234,818
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 903
D. Usług (účtová grupa 51) 71,918
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,589
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 151,905
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 151,905
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,503
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 162,853
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 324,850
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 92,706
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 92,706
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 92,706
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 98,137
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 91,181
2. Pozostałe koszty (562A) 91,181
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,956
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,431
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 157,422
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 34,721
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 34,721
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 122,701
Date of updating data: 22.04.2016
Date of updating data: 22.04.2016
 • PIN :31354734 TIN: 2020291493 Numer VAT: SK2020291493
 • Zarejestrowana siedziba: VICTORIA, Michalská 19, 81103, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 lipiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Anton Jakupi Bratislava 831 04 30.01.2004
  Aferdita Jakupi Tomášikova 50B Bratislava 831 04 13.09.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Anton Jakupi 1 313 749 € (100%) Bratislava 831 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.03.2016Nové sidlo:
   Michalská 19 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   04.10.2012Nový štatutárny orgán:
   Aferdita Jakupi Tomášikova 50B Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 13.09.2012
   24.09.2004Noví spoločníci:
   Anton Jakupi Tomášikova 50B Bratislava 831 04
   20.02.2004Nový štatutárny orgán:
   Anton Jakupi Tomášikova 50B Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 30.01.2004
   06.07.1993Nové obchodné meno:
   VICTORIA, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prenájom (leasing) nehnuteľností
   prenájom (leasing) strojov, zariadení a priemyselného tovaru
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti