Utwórz fakturę

D.N.TRADE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy D.N.TRADE
PIN 31354742
TIN 2020915072
Numer VAT SK2020915072
Data utworzenia 06 lipiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba D.N.TRADE
Mierová ul. 64
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 340 934 €
Zysk -79 043 €
Kapitał 160 152 €
Kapitał własny -8 402 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243633555
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,432,252
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,226,547
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,226,547
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 29,040
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 847,073
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 350,434
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 205,457
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 70,642
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 47
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 70,595
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 54,771
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 11,701
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,701
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 35,742
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 7,328
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 80,044
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 33,160
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 46,884
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 248
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 248
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,432,252
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -87,445
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 11,618
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 11,618
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 49
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 49
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -20,069
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -20,069
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -79,043
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,453,586
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 374,642
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (471A, 47XA) 369,200
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 44
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 5,398
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 787,330
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 259,273
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 218,397
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 218,397
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 25,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,819
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,326
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,717
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,014
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,341
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,341
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 25,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 66,111
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 66,111
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 327,520
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 340,934
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 324,546
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,974
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,414
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 406,068
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 303,276
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 20,688
D. Usług (účtová grupa 51) 17,675
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 28,053
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 20,240
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,070
4. Koszty społeczne (527, 528) 743
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 455
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 18,357
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 18,357
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 13,135
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,429
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -65,134
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -14,119
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 12,951
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 11,032
2. Pozostałe koszty (562A) 11,032
O. Walutowe straty (563) 41
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,878
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -12,949
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -78,083
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -79,043
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31354742 TIN: 2020915072 Numer VAT: SK2020915072
 • Zarejestrowana siedziba: D.N.TRADE, Mierová ul. 64, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 lipiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Milan Čerňan Višňová 34 Ivanka pri Dunaji 900 28 29.06.1995
  Ing. Jozef Neština A. Grznára 4709/28 Topoľčany 955 03 01.09.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  D.W.N. holding a. s. 11 618 € (14.4%) Bratislava 821 05
  Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. 69 300 € (85.6%) Novosvetská 1220/25 Bratislava-Staré Mesto 811 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.05.2015Noví spoločníci:
   Prof. MUDr. Ján Štencl , CSc. Novosvetská 1220/25 Bratislava-Staré Mesto 811 06
   13.02.2014Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami, s pohonnými látkami, s olejmi a mazivami
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   čistiace a upratovacie služby - prevádzkovanie autoumyvárne
   10.09.2010Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Neština A. Grznára 4709/28 Topoľčany 955 03 Vznik funkcie: 01.09.2010
   09.09.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   14.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Anna Zubovská Kúpeľná 7/447 Bojnice 972 01
   13.06.2008Noví spoločníci:
   Anna Zubovská Kúpeľná 7/447 Bojnice 972 01
   05.04.2008Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti chemickej výroby
   Noví spoločníci:
   D.W.N. holding a. s. Mierová 64 Bratislava 821 05
   04.04.2008Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Prof.MUDr. Ján Štencl , CSc. Novosvetská 25 Bratislava
   25.03.2005Nové sidlo:
   Mierová ul. 64 Bratislava 821 05
   24.03.2005Zrušené sidlo:
   Syslia 27 Bratislava 821 05
   23.06.2003Nové sidlo:
   Syslia 27 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Prof.MUDr. Ján Štencl , CSc. Novosvetská 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Čerňan Višňová 34 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 29.06.1995
   22.06.2003Zrušené sidlo:
   Pražská 9 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Čerňan Vranovská 55 Bratislava 851 01
   Ing. Pavol Kostka Sokolská 3 Bratislava 811 03 Skončenie funkcie: 30.12.2002
   07.09.1998Nové sidlo:
   Pražská 9 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Čerňan Vranovská 55 Bratislava 851 01
   Ing. Pavol Kostka Sokolská 3 Bratislava 811 03 Skončenie funkcie: 30.12.2002
   06.09.1998Zrušené sidlo:
   Fedinova 16 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Čerňan Vranovská 55 Bratislava 851 01
   Dr. Danica Slosáriková Fedinova 16 Bratislava 851 00
   19.07.1995Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Čerňan Vranovská 55 Bratislava 851 01
   18.07.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   08.02.1995Noví spoločníci:
   Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava
   07.02.1995Zrušeny spoločníci:
   Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava
   Josef Fantík Vyšehořovice 90 Mochov 250 87 Česká republika
   06.07.1993Nové obchodné meno:
   D.N.TRADE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Fedinova 16 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava
   Josef Fantík Vyšehořovice 90 Mochov 250 87 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Danica Slosáriková Fedinova 16 Bratislava 851 00