Utwórz fakturę

IS Izolačné systémy - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.02.2016
Basic information
Nazwa firmy IS Izolačné systémy
Stan W likwidacji
PIN 31354866
TIN 2020333183
Numer VAT SK2020333183
Data utworzenia 17 lipiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IS Izolačné systémy
Sadmelijská 3
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 153 502 €
Zysk 6 123 €
Kapitał 20 266 €
Kapitał własny 12 180 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244871948
Date of updating data: 05.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 21,653
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 21,574
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 151
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 151
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,075
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,075
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,075
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 15,348
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 15,338
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 79
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 79
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 21,653
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,303
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 451
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 56
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 56
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 4,370
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,370
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,123
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,350
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 365
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 365
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,984
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 350
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 350
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 135
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 98
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 30
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,371
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1
Date of updating data: 05.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 152,217
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 153,502
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 152,217
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,257
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 28
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 145,649
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 134,155
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 843
D. Usług (účtová grupa 51) 8,226
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,815
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,518
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 297
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 455
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,853
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 10,250
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 72
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 72
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -70
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 7,783
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,660
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,660
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,123
Date of updating data: 05.02.2016
Date of updating data: 05.02.2016