Utwórz fakturę

BARBA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.05.2016
Basic information
Nazwa firmy BARBA
PIN 31354904
TIN 2020870049
Numer VAT SK2020870049
Data utworzenia 22 lipiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BARBA
Drieňová 34
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 993 031 €
Zysk 53 557 €
Kapitał 287 828 €
Kapitał własny 230 945 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421918549782
Nr(y) faksu 0244882390
Date of updating data: 02.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,074,163
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 141,055
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 8,298
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 8,298
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 132,757
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 38,406
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 94,351
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,932,143
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 13,197
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 13,197
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,197
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,601,386
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,601,386
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,601,386
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 317,560
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 315,215
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,345
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 965
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 965
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,074,163
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,859,997
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 66,388
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 66,388
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 730
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,739,322
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,785,449
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -46,127
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 53,557
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 213,349
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 90,381
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 79,947
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 79,947
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,211
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,382
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,841
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 400
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 400
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 122,568
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 817
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 817
Date of updating data: 02.05.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,993,031
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,435,005
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,558,026
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,922,864
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,109,490
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,280
D. Usług (účtová grupa 51) 2,764,945
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 41,069
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 30,255
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 10,633
4. Koszty społeczne (527, 528) 181
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 80
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 70,167
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 111,316
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,504
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 156
2. Pozostałe koszty (562A) 156
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,348
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,504
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 68,663
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 15,106
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 15,106
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 53,557
Date of updating data: 02.05.2016
Date of updating data: 02.05.2016