Utwórz fakturę

DAMECO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DAMECO
PIN 31354921
TIN 2020811771
Data utworzenia 21 lipiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DAMECO
Havlíčkova 7
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 680 €
Zysk 605 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 22,782
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,916
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,916
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,916
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 20,866
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 20,866
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,883
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 14,983
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 22,782
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,244
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 605
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,538
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 15,538
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 58
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 58
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 15,000
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,680
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,680
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,680
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,596
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 768
D. Usług (účtová grupa 51) 2,744
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 84
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 84
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,084
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,168
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 1
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,085
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 605
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4190302.tif
Date of updating data: 25.06.2015