Utwórz fakturę

Dandy Music Agency - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Dandy Music Agency
PIN 31355048
TIN 2020811826
Data utworzenia 08 lipiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Dandy Music Agency
Havlíčkova 30
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 22 161 €
Zysk 201 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421254653411
Telefon(y) kom. +421903407267, +421948114106
Nr(y) faksu 0254772975
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 22,503
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,859
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,859
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 883
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,976
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 16,447
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 283
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 283
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 283
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 16,164
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 740
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 15,424
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 197
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 82
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 115
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 22,503
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -34,961
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -42,465
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -42,465
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 201
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 57,139
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,612
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 2,612
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 54,527
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,357
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,357
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 37,231
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 12,459
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 325
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 311
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 14
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 22,214
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 22,161
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 22,131
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 20,249
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,556
D. Usług (účtová grupa 51) 7,483
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 311
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,794
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,794
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 105
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,912
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 9,092
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 54
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 50
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,284
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 526
2. Pozostałe koszty (562A) 526
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 758
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,230
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 682
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 481
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 481
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 201
Date of updating data: 25.06.2015
Files
3905071.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31355048 TIN: 2020811826
 • Zarejestrowana siedziba: Dandy Music Agency, Havlíčkova 30, 81104, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 lipiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Danica Danayová Havlíčkova 30 Bratislava 811 04 08.07.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Danica Danayová 6 639 € (100%) Havlíčkova 30 Bratislava 811 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.03.2004Nové obchodné meno:
   Dandy Music Agency s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Danica Danayová Havlíčkova 30 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Danica Danayová Havlíčkova 30 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 08.07.1993
   14.03.2004Zrušené obchodné meno:
   S M A , spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Danica Danayová Havlíčkova 30 Bratislava
   Štefan Móži Vajanského nábr. 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Danica Danayová Havlíčkova 30 Bratislava
   Štefan Móži Vajanského nábr. 17 Bratislava Skončenie funkcie: 07.11.2003
   28.01.1999Noví spoločníci:
   Danica Danayová Havlíčkova 30 Bratislava
   Štefan Móži Vajanského nábr. 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Danica Danayová Havlíčkova 30 Bratislava
   Štefan Móži Vajanského nábr. 17 Bratislava Skončenie funkcie: 07.11.2003
   27.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Danica Danayová Havlíčkova 30 Bratislava
   Štefan Móži Vajanského nábr. 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Danica Danayová Havlíčkova 30 Bratislava
   Štefan Móži Vajanského nábr. 17 Bratislava
   08.07.1993Nové obchodné meno:
   S M A , spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Havlíčkova 30 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti umenia a kultúry
   podnikateľské poradenstvo - oblasť kultúry a umenia
   Noví spoločníci:
   Danica Danayová Havlíčkova 30 Bratislava
   Štefan Móži Vajanského nábr. 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Danica Danayová Havlíčkova 30 Bratislava
   Štefan Móži Vajanského nábr. 17 Bratislava