Utwórz fakturę

PLUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PLUS
PIN 31355099
TIN 2020325164
Numer VAT SK2020325164
Data utworzenia 12 lipiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PLUS
Hollého 3
08001
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 487 082 €
Zysk 27 031 €
Kapitał 905 894 €
Kapitał własny 846 568 €
Dane kontaktowe
E-mail m.kollarova@centrum.sk
Telefon(y) 0264287253, 0517721376
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 678,135
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 230,657
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 230,657
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 7,830
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 217,126
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,701
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 446,535
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 25,718
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 25,718
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 408,201
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 51,123
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,123
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,474
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 352,604
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 12,616
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,869
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,747
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 943
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 435
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 508
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 678,135
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 604,611
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 189,970
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 189,970
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,899
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,899
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 385,711
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 385,711
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 27,031
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 72,200
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 88
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 88
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 68,778
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 37,222
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,222
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 27,150
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,403
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,096
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,907
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,334
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,334
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,324
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,324
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 487,071
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 487,082
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 445,155
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 41,917
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 478,659
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 371,682
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10,306
D. Usług (účtová grupa 51) 33,637
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 38,375
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 27,726
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 9,759
4. Koszty społeczne (527, 528) 890
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,232
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 22,561
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 22,561
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 866
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 8,423
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 71,447
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 27,550
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 27,550
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 27,550
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,211
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,211
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 26,339
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 34,762
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 7,731
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 7,731
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 27,031
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31355099 TIN: 2020325164 Numer VAT: SK2020325164
 • Zarejestrowana siedziba: PLUS, Hollého 3, 08001, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 lipiec 1993
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.06.2002Nové sidlo:
   Hollého 3 Prešov 080 01
   Noví spoločníci:
   Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 080 06
   Zuzana Chmeliarová Ku ihrisku 4 Ľubotice 080 06
   Nový štatutárny orgán:
   Miloslav Chmeliar Ku ihrisku 4 Ľubotice 080 06 Vznik funkcie: 24.04.2002
   04.06.2002Zrušené sidlo:
   Schneidra Trnavského 4 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   Jacoby Pharmazeutika Aktiengesellschaft Teichweg 2 5400 Hallein Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PharmDr. Dana Pavlovská Š. Králika 10 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07 Skončenie funkcie: 24.04.2002
   23.11.1998Noví spoločníci:
   Jacoby Pharmazeutika Aktiengesellschaft Teichweg 2 5400 Hallein Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PharmDr. Dana Pavlovská Š. Králika 10 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07 Skončenie funkcie: 24.04.2002
   22.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Jacoby Pharmazeutika Ges.m.b.H. Teichweg 2 Hallein Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PharmDr. Dana Pavlovská Š. Králika 10 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
   06.11.1995Nové sidlo:
   Schneidra Trnavského 4 Bratislava 841 04
   05.11.1995Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 46 Bratislava 824 93
   24.07.1995Nové predmety činnosti:
   poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenstvo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   23.07.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Vránek Žehrianska 2 Bratislava
   07.02.1995Noví spoločníci:
   Jacoby Pharmazeutika Ges.m.b.H. Teichweg 2 Hallein Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PharmDr. Dana Pavlovská Š. Králika 10 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
   06.02.1995Zrušeny spoločníci:
   Jacoby Pharmazeutika Ges.m.b.H. Teichweg 2 Hallein Rakúsko
   O.P.O. spol. s r.o. Záhradnícka 46 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Rastislav Smolen Bieloruská 13 Bratislava
   12.07.1993Nové obchodné meno:
   PLUS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 46 Bratislava 824 93
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   propagačná činnosť
   nákup a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Jacoby Pharmazeutika Ges.m.b.H. Teichweg 2 Hallein Rakúsko
   O.P.O. spol. s r.o. Záhradnícka 46 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Rastislav Smolen Bieloruská 13 Bratislava
   Ing. Peter Vránek Žehrianska 2 Bratislava