Utwórz fakturę

International Finance Group Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy International Finance Group Slovakia
PIN 31355145
TIN 2020811848
Data utworzenia 06 lipiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba International Finance Group Slovakia
Báč 113
93030
Bratislava
Financial information
Zysk -18 013 272 €
Kapitał 20 968 463 €
Kapitał własny -279 680 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 20,867,729
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 20,867,729
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,867,729
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 101,595
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 100,734
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 861
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 20,969,324
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -18,292,091
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 7,500
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 7,500
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -286,319
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -18,013,272
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 39,261,415
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 39,219,415
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 100,000
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 50,952
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 39,068,463
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 42,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 18,012,792
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,012,792
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -18,012,792
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -18,012,792
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -18,013,272
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4248498.tif
Date of updating data: 25.06.2015