Utwórz fakturę

BISAKU COMPANY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BISAKU COMPANY
PIN 31355170
TIN 2020296718
Numer VAT SK2020296718
Data utworzenia 26 lipiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BISAKU COMPANY
Obchodná 32
81106
Bratislava
Financial information
Kapitał 323 637 €
Kapitał własny -128 950 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905205800
Telefon(y) kom. 0905205800, 0905752099
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 323,637
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,203
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,203
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,203
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 321,434
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 321,389
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 321,389
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 45
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 45
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 323,637
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -128,950
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -135,589
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,929
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -140,518
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 452,587
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 423,008
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 959
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 422,049
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 29,579
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 889
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 889
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,006
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 11,380
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,545
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,759
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 0
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 0
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 0
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 0
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 0
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 0
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 0
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 0
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 0
D. Usług (účtová grupa 51) 0
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 0
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 0
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 0
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 0
4. Koszty społeczne (527, 528) 0
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 0
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 0
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 0
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 0
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 0
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 0
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 0
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 0
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 0
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 0
2. Dochód z papierów wartościowych i udziałów w соразмерных udziału w dodatku do dochodu spółek zależnych (665) 0
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 0
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 0
X.1. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych od podmiotów powiązanych (666A) 0
2. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych w proporcjonalnego udziału w dodatku do dochodu spółek zależnych (666A) 0
3. Inne przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666A) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 0
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 0
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 0
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 0
XIII. Zyski z przeszacowania papierów wartościowych i dochody z transakcji pochodnych (664, 667) 0
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 0
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 0
L. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 0
M. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 0
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 0
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 0
2. Pozostałe koszty (562A) 0
O. Walutowe straty (563) 0
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 0
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 0
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 0
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 0
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 0
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 0
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 0
S. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/- 596) 0
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31355170 TIN: 2020296718 Numer VAT: SK2020296718
 • Zarejestrowana siedziba: BISAKU COMPANY, Obchodná 32, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 lipiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Kristijan Bisaki dlhodobý pobyt na území SR : Železničiarska 3184/5 Bratislava 811 04 26.07.1993
  Prenk Bisaki Murgašova 3196/6 Bratislava 811 04 26.07.1993
  Eleonora Bisaki Murgašova 3196/6 Bratislava 811 04 18.11.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Kristijan Bisaki 996 € (14.6%) dlhodobý pobyt na území SR : Železničiarska 3184/5 Bratislava 811 04
  Prenk Bisaki 2 524 € (36.9%) Murgašova 3196/6 Bratislava 811 04
  Eleonora Bisaki 1 328 € (19.4%) Murgašova 3196/6 Bratislava 811 04
  Erik Bisaki 996 € (14.6%) Novigrad Chorvátsko
  Džulijeta Bisaki 996 € (14.6%) Novi Grad Chorvátsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.06.2011Zrušeny spoločníci:
   Pal Bisaki J. Milovac 6 Novigrad Chorvátsko
   20.10.2004Noví spoločníci:
   Eleonora Bisaki pobyt na území SR : Murgašova 3196/6 Bratislava 811 04
   Prenk Bisaki pobyt na území SR : Murgašova 3196/6 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Kristijan Bisaki dlhodobý pobyt na území SR : Železničiarska 3184/5 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 26.07.1993
   Prenk Bisaki pobyt na území SR : Murgašova 3196/6 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 26.07.1993
   Eleonora Bisaki pobyt na území SR : Murgašova 3196/6 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 18.11.1997
   19.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Prenk Bisaki Velika ul. 006 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 33 Bratislava
   Eleonora Bisaki Velika ul. 006 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 33 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Kristijan Bisaki dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 985/33 Bratislava
   Prenk Bisaki Velika ul. 006 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 33 Bratislava
   Eleonora Bisaki Velika ul. 006 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 33 Bratislava
   10.01.2001Noví spoločníci:
   Prenk Bisaki Velika ul. 006 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 33 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Prenk Bisaki Velika ul. 006 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 33 Bratislava
   Eleonora Bisaki Velika ul. 006 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 33 Bratislava
   09.01.2001Zrušeny spoločníci:
   Prenk Bisaki J. Milovac 6 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Zvolenská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Prenk Bisaki dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 985/33 Bratislava
   Eleonora Bisaki Li Vadičeva 18 Zagreb Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Zvolenská 3 Bratislava
   03.04.2000Noví spoločníci:
   Kristijan Bisaki J. Milovac 6 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Železničiarska 3184/5 Bratislava 811 04
   Erik Bisaki Velika ul. 6 Novigrad Chorvátsko
   Džulijeta Bisaki Velika Ulica 006 Novi Grad Chorvátsko
   Eleonora Bisaki Velika ul. 006 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 33 Bratislava
   Prenk Bisaki J. Milovac 6 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Zvolenská 3 Bratislava
   02.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Eleonora Bisaki Li Vadičeva 18 Zagreb Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Zvolenská 3 Bratislava
   Erik Bisaki Velika ul. 6 Novigrad Chorvátsko
   Prenk Bisaki J. Milovac 6 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 985/33 Bratislava
   Kristijan Bisaki J. Milovac 6 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 985/33 Bratislava
   18.11.1997Noví spoločníci:
   Eleonora Bisaki Li Vadičeva 18 Zagreb Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Zvolenská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Eleonora Bisaki Li Vadičeva 18 Zagreb Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Zvolenská 3 Bratislava
   28.09.1995Noví spoločníci:
   Erik Bisaki Velika ul. 6 Novigrad Chorvátsko
   Prenk Bisaki J. Milovac 6 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 985/33 Bratislava
   Pal Bisaki J. Milovac 6 Novigrad Chorvátsko
   Nový štatutárny orgán:
   Prenk Bisaki dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 985/33 Bratislava
   Kristijan Bisaki dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 985/33 Bratislava
   27.09.1995Zrušeny spoločníci:
   Prenk Bisaki J. Milovac 6 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   Pal Bisaki J. Milovac 6 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Kristijan Bisaki Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   Pal Bisaki Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   Prenk Bisaki Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   26.07.1993Nové obchodné meno:
   BISAKU COMPANY spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Obchodná 32 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Kristijan Bisaki J. Milovac 6 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 985/33 Bratislava
   Prenk Bisaki J. Milovac 6 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   Pal Bisaki J. Milovac 6 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Kristijan Bisaki Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   Pal Bisaki Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   Prenk Bisaki Daxnerovo nám. 4 Bratislava