Utwórz fakturę

AUTO - TOP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AUTO - TOP
PIN 31355188
TIN 2020352389
Numer VAT SK2020352389
Data utworzenia 26 lipiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AUTO - TOP
Mlynská dolina 7
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 123 486 €
Zysk -68 347 €
Kapitał własny -15 118 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254771442, 0903408293
Telefon(y) kom. +421903408293
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 278,260
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 278,260
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 51,806
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 83,077
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 3,761
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 417
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,685
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 361,337
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -58,926
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 2,118
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -68,347
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 420,263
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 370
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 419,743
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -738
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,612
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,497
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 417,372
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 150
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 123,486
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 79,489
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 41,202
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,795
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 188,651
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 72,383
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,048
C. Usług (účtová grupa 51) 10,470
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 25,088
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,085
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 51,890
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 234
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,453
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -65,165
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 20,790
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 3
X. Interesu dochód (662) 3
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,224
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,224
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,221
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -67,386
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 961
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -68,347
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31355188 TIN: 2020352389 Numer VAT: SK2020352389
 • Zarejestrowana siedziba: AUTO - TOP, Mlynská dolina 7, 84105, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 lipiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Rastislav Duda Romanova 10 Bratislava 26.07.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Rastislav Duda 6 639 € (100%) Romanova 10 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.10.2008Nové sidlo:
   Mlynská dolina 7 Bratislava 841 05
   03.10.2008Zrušené sidlo:
   Romanova 10 Bratislava 851 02
   17.12.1998Noví spoločníci:
   Rastislav Duda Romanova 10 Bratislava
   16.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Rastislav Duda Romanova 10 Bratislava
   16.02.1998Noví spoločníci:
   Rastislav Duda Romanova 10 Bratislava
   15.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Rastislav Duda Romanova 10 Bratislava
   14.05.1996Noví spoločníci:
   Rastislav Duda Romanova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   13.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Oto Duda Bajzova 4 Bratislava
   Rastislav Duda Romanova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Oto Duda Bajzova 4 Bratislava
   09.06.1995Noví spoločníci:
   Oto Duda Bajzova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Oto Duda Bajzova 4 Bratislava
   08.06.1995Zrušeny spoločníci:
   Ivan Ruman Hlavná 789/10 Šamorín
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Ruman Hlavná 789/10 Šamorín
   26.07.1993Nové obchodné meno:
   AUTO - TOP spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Romanova 10 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   predaj, oprava a údržba motorových vozidiel
   predaj súčastok a príslušenstva motorových vozidiel
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Rastislav Duda Romanova 10 Bratislava
   Ivan Ruman Hlavná 789/10 Šamorín
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Rastislav Duda Romanova 10 Bratislava
   Ivan Ruman Hlavná 789/10 Šamorín