Utwórz fakturę

PRO. Laika - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PRO. Laika
PIN 31355218
TIN 2020294287
Numer VAT SK2020294287
Data utworzenia 13 lipiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PRO. Laika
Palackého 12
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 430 549 €
Zysk 12 467 €
Kapitał 1 357 569 €
Kapitał własny 655 684 €
Dane kontaktowe
E-mail info@prolaika.sk
witryna internetowa http://www.prolaika.sk;http://prolaika.inshop.sk
Telefon(y) +421254414880, +421254647792, +421254414891
Telefon(y) kom. +421911645118, +421911645121
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,355,909
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 85,352
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 85,352
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 28,230
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 57,122
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,268,786
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 954,459
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 954,459
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 42,366
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 42,366
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,366
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 271,961
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,915
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 260,046
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,771
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,771
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,355,909
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 631,913
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 56,762
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 56,762
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,676
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,676
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 557,008
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 557,008
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,467
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 723,996
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 734
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 734
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 717,738
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 360,872
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 360,872
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 285,082
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,380
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,907
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 56,812
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 685
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,524
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 5,524
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,430,583
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,430,549
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,139,800
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 263,688
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 167
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 26,894
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,394,374
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,723,027
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 60,389
D. Usług (účtová grupa 51) 369,835
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 202,268
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 146,886
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 51,699
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,683
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,077
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 20,367
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 20,367
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 5,466
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,945
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 36,175
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 250,237
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 34
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 34
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 34
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 17,480
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 17,480
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -17,446
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 18,729
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,262
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 6,262
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 12,467
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31355218 TIN: 2020294287 Numer VAT: SK2020294287
 • Zarejestrowana siedziba: PRO. Laika, Palackého 12, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 lipiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Vladimír Podzimek Palackého 12 Bratislava 811 02 15.07.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Vladimír Podzimek 56 762 € (100%) Palackého 12 Bratislava 811 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.05.2008Noví spoločníci:
   Vladimír Podzimek Palackého 12 Bratislava 811 02
   20.05.2008Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Podzimek Beniakova 14 Bratislava 841 05
   Jarmila Podzimková Beniakova 14 Bratislava 841 05
   11.10.2006Zrušeny spoločníci:
   Cornelia Finzel Györe str. 4 Erfurt 5062 SRN
   20.02.2004Noví spoločníci:
   Vladimír Podzimek Beniakova 14 Bratislava 841 05
   19.02.2004Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Podzimek Beniakova 14 Bratislava 841 05
   15.07.2002Nové sidlo:
   Palackého 12 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Vladimír Podzimek Beniakova 14 Bratislava 841 05
   Jarmila Podzimková Beniakova 14 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Podzimek Palackého 12 Bratislava 811 02
   14.07.2002Zrušené sidlo:
   Radlinského 26 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Podzimek Trebišovská 21 Bratislava
   Jarmila Podzimková Trebišovská 21 Bratislava
   Tibor Villányi Riazanská 74 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Podzimek Trebišovská 21 Bratislava
   Tibor Villányi Riazanská 74 Bratislava
   13.07.1993Nové obchodné meno:
   PRO. Laika spol. s r.o
   Nové sidlo:
   Radlinského 26 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   fotografické služby
   výroba videa /videoslužby/
   opravy optických a opticko - mechanických prístrojov
   poradenstvo v oblasti fotoslužieb, videoslužieb a obchodu
   Noví spoločníci:
   Vladimír Podzimek Trebišovská 21 Bratislava
   Jarmila Podzimková Trebišovská 21 Bratislava
   Tibor Villányi Riazanská 74 Bratislava
   Cornelia Finzel Györe str. 4 Erfurt 5062 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Podzimek Trebišovská 21 Bratislava
   Tibor Villányi Riazanská 74 Bratislava