Utwórz fakturę

M.I.S. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.11.2016
Basic information
Nazwa firmy M.I.S.
PIN 31355242
TIN 2020351520
Numer VAT SK2020351520
Data utworzenia 07 lipiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba M.I.S.
Černyševského 26
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 625 784 €
Zysk 12 165 €
Kapitał 379 894 €
Kapitał własny 61 560 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0268204111
Nr(y) faksu 0268204110
Date of updating data: 24.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 236,415
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 133,267
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 126,628
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 92,129
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 34,499
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 6,639
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 6,639
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 100,344
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 0
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 300
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 300
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 300
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 71,590
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 61,342
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 61,342
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,248
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 28,454
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 482
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 27,972
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,804
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,804
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 236,415
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 94,997
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 15,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 15,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,500
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,500
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 66,332
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 66,332
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,165
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 141,418
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 8,415
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 7,389
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,026
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 112,336
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 47,168
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 47,168
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 50,939
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,627
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,005
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,426
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 171
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,620
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,620
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 15,047
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 0
Date of updating data: 24.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 623,726
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 625,784
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 623,726
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,058
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 605,437
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 69,094
D. Usług (účtová grupa 51) 330,740
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 174,537
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 124,108
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 42,156
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,273
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,380
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 20,024
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 20,024
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -1,427
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,089
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 20,347
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 223,892
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 0
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,105
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,792
2. Pozostałe koszty (562A) 1,792
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,313
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,098
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 17,249
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,084
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,084
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 12,165
Date of updating data: 24.11.2016
Date of updating data: 24.11.2016
 • PIN :31355242 TIN: 2020351520 Numer VAT: SK2020351520
 • Zarejestrowana siedziba: M.I.S., Černyševského 26, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 lipiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Drahoslava Ihringová Bratislava 851 04 20.11.1996
  Ing. Eva Braviaková Bratislava 851 01 05.11.2007
  Ing. Branislav Ihring Bratislava 851 04 05.11.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Drahoslava Ihringová 5 000 € (31.7%) Bratislava 851 04
  Ing. Eva Braviaková 5 000 € (31.7%) Bratislava 851 01
  Ing. Branislav Ihring 5 000 € (31.7%) Bratislava 851 04
  JUDr. Miloslav Makovini 750 € (4.8%) Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.11.2016Noví spoločníci:
   JUDr. Miloslav Makovini A. Gwerkovej 22 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
   17.11.2007Noví spoločníci:
   Ing. Drahoslava Ihringová Šustekova 12 Bratislava 851 04
   Ing. Branislav Ihring Šustekova 12 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Drahoslava Ihringová Šustekova 12 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 20.11.1996
   Ing. Eva Braviaková Černyševského 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 05.11.2007
   Ing. Branislav Ihring Šustekova 12 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 05.11.2007
   23.04.2004Noví spoločníci:
   Ing. Eva Braviaková Černyševského 18 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.05.2001Nové sidlo:
   Černyševského 26 Bratislava 851 01
   21.09.1998Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   čistiace a upratovacie práce
   19.02.1997Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   organizovanie a vykonávanie školení v oblasti účtovníctva
   07.07.1993Nové obchodné meno:
   M.I.S. s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   účtovné poradenstvo
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb