Utwórz fakturę

BLUE BOX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BLUE BOX
PIN 31355251
TIN 2020297785
Numer VAT SK2020297785
Data utworzenia 19 lipiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BLUE BOX
Ventúrska 18
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 541 138 €
Zysk 70 652 €
Kapitał 3 365 979 €
Kapitał własny 947 146 €
Dane kontaktowe
E-mail ces@cesba.sk
Telefon(y) 0254433191, 0259201075
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,061,829
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,019,412
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,019,412
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 675,987
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,341,892
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,533
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 38,525
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 28,969
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,031
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,031
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 26,792
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 146
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 9,556
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,835
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,721
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,892
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,892
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,061,829
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,017,798
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 122,851
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 122,851
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 12,285
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 12,285
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 812,010
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 812,010
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 70,652
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,003,198
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 146,831
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 146,831
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 385,475
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 183,701
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 183,701
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 91,800
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 102,562
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,930
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 78
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 404
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 500
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 500
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,086,700
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 383,692
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 40,833
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 40,833
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 540,938
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 541,138
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 540,938
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 200
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 384,050
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 14,110
D. Usług (účtová grupa 51) 199,488
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,567
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,041
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 526
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 33,605
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 128,543
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 128,543
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,737
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 157,088
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 327,340
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 13
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 13
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 65,589
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 65,144
2. Pozostałe koszty (562A) 65,144
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 445
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -65,576
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 91,512
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 20,860
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 8,322
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 12,538
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 70,652
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31355251 TIN: 2020297785 Numer VAT: SK2020297785
 • Zarejestrowana siedziba: BLUE BOX, Ventúrska 18, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 lipiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Marián Horváth Trnavská 3 Bratislava 831 04 17.05.2002
  Michal Horváth Na Zlatej nohe 12642/4B Bratislava 831 01 09.01.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  ICT AUTO FRANCE, spol. s r.o. 122 851 € (100%) Bratislava 811 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.05.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   24.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Horváth Trnavská 3 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 17.05.2002
   Michal Horváth Na Zlatej nohe 12642/4B Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 09.01.2006
   23.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Horváth Budyšínska 18 Bratislava Vznik funkcie: 17.05.2002
   Ing. Anna Matusová Záhumenná 300 Bratislava Vznik funkcie: 17.05.2002
   20.10.2003Noví spoločníci:
   ICT AUTO FRANCE, spol. s r.o. IČO: 31 363 296 Ventúrska 18 Bratislava 811 01
   19.10.2003Zrušeny spoločníci:
   ICT AUTO FRANCE, spol. s r.o. IČO: 31 363 296 Brnianska 31 Bratislava 811 04
   13.06.2002Nové obchodné meno:
   BLUE BOX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ventúrska 18 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   inžiniersko - investorská činnosť
   obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   ICT AUTO FRANCE, spol. s r.o. IČO: 31 363 296 Brnianska 31 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Horváth Budyšínska 18 Bratislava Vznik funkcie: 17.05.2002
   Ing. Anna Matusová Záhumenná 300 Bratislava Vznik funkcie: 17.05.2002
   12.06.2002Zrušené obchodné meno:
   BL COMMERCOOP spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ivánska cesta 26 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Jelínek Rajecká 10 Bratislava 821 07
   Bohumír Nekvasil Vinohradnícka 279/33 Veľký Krtíš 990 01
   Ing. Ladislav Závodský Bárdošová 17 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Jelínek Rajecká 10 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 17.05.2002
   Bohumír Nekvasil Vinohradnícka 279/33 Veľký Krtíš 990 01 Skončenie funkcie: 17.05.2002
   Ing. Ladislav Závodský Bárdošová 17 Bratislava 831 01 Skončenie funkcie: 17.05.2002
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Jelínek Rajecká 10 Bratislava 821 07
   Bohumír Nekvasil Vinohradnícka 279/33 Veľký Krtíš 990 01
   Ing. Ladislav Závodský Bárdošová 17 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Jelínek Rajecká 10 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 17.05.2002
   Bohumír Nekvasil Vinohradnícka 279/33 Veľký Krtíš 990 01 Skončenie funkcie: 17.05.2002
   Ing. Ladislav Závodský Bárdošová 17 Bratislava 831 01 Skončenie funkcie: 17.05.2002
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Jelínek Rajecká 10 Bratislava
   Bohumír Nekvasil Vinohradnícka 279/33 Veľký Krtíš
   Ing. Ladislav Závodský Bárdošová 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Jelínek Rajecká 10 Bratislava
   Bohumír Nekvasil Vinohradnícka 279/33 Veľký Krtíš
   Ing. Ladislav Závodský Bárdošová 17 Bratislava
   21.07.1994Nové sidlo:
   Ivánska cesta 26 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   20.07.1994Zrušené sidlo:
   Panenská 18 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.07.1993Nové obchodné meno:
   BL COMMERCOOP spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Panenská 18 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Jelínek Rajecká 10 Bratislava
   Bohumír Nekvasil Vinohradnícka 279/33 Veľký Krtíš
   Ing. Ladislav Závodský Bárdošová 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Jelínek Rajecká 10 Bratislava
   Bohumír Nekvasil Vinohradnícka 279/33 Veľký Krtíš
   Ing. Ladislav Závodský Bárdošová 17 Bratislava