Utwórz fakturę

Slovenská poľovná - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Slovenská poľovná
PIN 31355366
TIN 2020921936
Numer VAT SK2020921936
Data utworzenia 23 lipiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Slovenská poľovná
Rožňavská 2
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 13 051 €
Zysk 432 €
Kapitał 33 558 €
Kapitał własny -36 571 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 15,858
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 15,858
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,472
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,423
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 444
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 220
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,499
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 44,281
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -36,139
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -43,210
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 432
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 80,420
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 80,420
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 70
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,844
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 77,506
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 13,051
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,012
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 11,039
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 11,319
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 391
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 405
C. Usług (účtová grupa 51) 9,740
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 567
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 216
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 1,732
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 2,515
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 341
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 341
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -340
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,392
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 432
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31355366 TIN: 2020921936 Numer VAT: SK2020921936
 • Zarejestrowana siedziba: Slovenská poľovná, Rožňavská 2, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 lipiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ján Vaverčák Hutnícka 963/25 Bratislava 841 10 28.03.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ján Vaverčák 6 639 € (100%) Hutnícka 963/25 Bratislava 841 10
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.09.2009Nové sidlo:
   Rožňavská 2 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ján Vaverčák Hutnícka 963/25 Bratislava 841 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Vaverčák Hutnícka 963/25 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 28.03.2006
   08.09.2009Zrušené sidlo:
   Rožňavská 2 Bratislava 826 48
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Vaverčák Hutnícka 963/25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Vaverčák Hutnícka 963/25 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 28.03.2006
   25.04.2009Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
   17.09.2008Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
   poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   spracovanie kože
   opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
   výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
   výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
   poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   požičiavanie osobných motorových vozidiel a motocyklov
   prenájom hnuteľných vecí
   skladovanie
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
   organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   reklamné a marketingové služby
   06.02.2008Nové obchodné meno:
   Slovenská poľovná spoločnosť, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   výkon práva poľovníctva
   05.02.2008Zrušené obchodné meno:
   Slovenská dopravná spoločnosť, spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská činnosť v doprave a autodoprave
   poradenská činnosť v autoopravárenstve
   07.04.2006Nový štatutárny orgán:
   Ján Vaverčák Hutnícka 963/25 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 28.03.2006
   06.04.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   Ján Vaverčák Hutnícka 963/25 Bratislava
   17.12.2001Nové sidlo:
   Rožňavská 2 Bratislava 826 48
   Noví spoločníci:
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   Ján Vaverčák Hutnícka 963/25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   Ján Vaverčák Hutnícka 963/25 Bratislava
   16.12.2001Zrušené sidlo:
   Hornádska 14 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Gazdík Seberíniho 19 Bratislava
   Ján Macko Haburská 31 Bratislava
   Ing. Ján Moravec 96 Igram
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Pšenčík Wolkrova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Moravec 96 Igram
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   21.09.1998Noví spoločníci:
   Martin Gazdík Seberíniho 19 Bratislava
   Ján Macko Haburská 31 Bratislava
   Ing. Ján Moravec 96 Igram
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Pšenčík Wolkrova 7 Bratislava
   20.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Martin Gazdík Seberíniho 19 Bratislava
   Ján Macko Haburská 31 Bratislava
   Ing. Ján Moravec 96 Igram
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Pšenčík Wolkrova 7 Bratislava
   20.02.1997Noví spoločníci:
   Martin Gazdík Seberíniho 19 Bratislava
   Ján Macko Haburská 31 Bratislava
   Ing. Ján Moravec 96 Igram
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Pšenčík Wolkrova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Moravec 96 Igram
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   19.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Martin Gazdík Seberíniho 19 Bratislava
   RNDr. Ladislav Hampl Hornádska 22 Bratislava
   Ján Macko Haburská 31 Bratislava
   Ing. Ján Moravec 96 Igram
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Pšeník Wolkrova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ladislav Hampl Hornádska 22 Bratislava
   Ing. Ján Moravec 96 Igram
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   25.10.1995Noví spoločníci:
   Martin Gazdík Seberíniho 19 Bratislava
   RNDr. Ladislav Hampl Hornádska 22 Bratislava
   Ján Macko Haburská 31 Bratislava
   Ing. Ján Moravec 96 Igram
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Pšeník Wolkrova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ladislav Hampl Hornádska 22 Bratislava
   24.10.1995Zrušeny spoločníci:
   Martin Gazdík Seberíniho 19 Bratislava
   Ján Macko Haburská 31 Bratislava
   Ing. Ján Moravec 96 Igram
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   23.07.1993Nové obchodné meno:
   Slovenská dopravná spoločnosť, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hornádska 14 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v doprave a autodoprave
   poradenská činnosť v autoopravárenstve
   Noví spoločníci:
   Martin Gazdík Seberíniho 19 Bratislava
   Ján Macko Haburská 31 Bratislava
   Ing. Ján Moravec 96 Igram
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Moravec 96 Igram
   Ing. František Pinte Hornádska 14 Bratislava