Utwórz fakturę

Vema - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.10.2015
Basic information
Nazwa firmy Vema
PIN 31355374
TIN 2020291471
Numer VAT SK2020291471
Data utworzenia 21 lipiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Vema
Plynárenská 7/C
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 165 586 €
Zysk 164 633 €
Kapitał 939 161 €
Kapitał własny 701 368 €
Dane kontaktowe
E-mail vema@vema.sk
Telefon(y) 0220510900, 0484164157
Date of updating data: 05.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 637,678
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 361,638
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 11,638
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,638
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 350,000
4. Pożyczki podmioty stowarzyszone (066A) - /096A/ 350,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 267,525
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 6,120
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 21
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 6,099
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 58,933
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 39,738
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 39,738
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 19,195
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 202,472
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,357
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 200,115
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,515
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 3,337
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 5,178
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 637,678
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 322,834
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 139,414
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 139,414
A.II. Składki (412) 4,846
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 13,941
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 13,941
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 164,633
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 181,730
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,108
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,108
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 178,587
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 17,482
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,482
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 67,545
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 29,712
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 63,848
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,035
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,035
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 133,114
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 133,114
Date of updating data: 05.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 30,574
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,165,586
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 30,574
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,134,140
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 872
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 954,710
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 26,067
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 16,012
D. Usług (účtová grupa 51) 353,057
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 548,967
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 406,110
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 131,476
4. Koszty społeczne (527, 528) 11,381
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 906
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,429
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,429
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 272
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 210,876
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 769,578
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,453
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 5,178
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 5,178
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,275
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2,275
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,375
O. Walutowe straty (563) 6
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,369
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 5,078
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 215,954
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 51,321
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 51,321
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 164,633
Date of updating data: 05.10.2015
Date of updating data: 05.10.2015
 • PIN :31355374 TIN: 2020291471 Numer VAT: SK2020291471
 • Zarejestrowana siedziba: Vema, Plynárenská 7/C, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 lipiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Michal Rybovič Mládežnícka 21 Banská Bystrica 974 04 01.10.2015
  Ing. Peter Vilem Tranovského 32 Bratislava 841 02 01.10.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Vema, a.s. 139 415 € (100%) Brno 638 00 ČR
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.10.2015Nové sidlo:
   Plynárenská 7/C Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Rybovič Mládežnícka 21 Banská Bystrica 974 04 Vznik funkcie: 01.10.2015
   Ing. Peter Vilem Tranovského 32 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.10.2015
   13.03.2014Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prenájom hnuteľných vecí
   vedenie účtovníctva
   účtovné poradenstvo
   09.04.2009Nové obchodné meno:
   Vema, s. r. o.
   21.12.2004Noví spoločníci:
   Vema, a.s. Okružní 871/3a Brno 638 00 ČR
   21.07.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ