Utwórz fakturę

HIRK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HIRK
PIN 31355404
TIN 2020372563
Numer VAT SK2020372563
Data utworzenia 16 lipiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HIRK
Matúškovská cesta 881
92400
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 34 681 186 €
Zysk 121 303 €
Kapitał 1 977 933 €
Kapitał własny 751 857 €
Dane kontaktowe
E-mail hirk@stonline.sk
Telefon(y) 0317011501, 0317899142, 0317892538
Telefon(y) kom. +421905904037
Nr(y) faksu 0317011502
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,791,442
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 376,531
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 376,531
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 12,889
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 342
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 363,300
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,401,058
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 16,597
4. Zwierzęta (124) - /195/ 17
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 16,580
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,354,060
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,293,549
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,293,549
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 60,511
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 30,401
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,150
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 27,251
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 13,853
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 13,853
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,791,442
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 873,160
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 49,945
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 680
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 680
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 694,593
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 694,593
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 121,303
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 918,282
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 87,327
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 302
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 87,000
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 25
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 491,874
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 371,611
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 371,611
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 89,120
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,760
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,228
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,155
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 9,172
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 9,172
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 329,909
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 34,677,208
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 34,681,186
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 34,626,006
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 51,203
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,977
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 34,492,797
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 33,992,539
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 52,630
D. Usług (účtová grupa 51) 103,662
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 162,462
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 118,717
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 38,961
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,784
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 9,710
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 80,068
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 80,068
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 79,067
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,659
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 188,389
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 528,378
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,674
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,674
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,674
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 33,983
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,728
2. Pozostałe koszty (562A) 5,728
O. Walutowe straty (563) 53
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 28,202
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -32,309
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 156,080
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 34,777
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 34,790
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -13
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 121,303
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31355404 TIN: 2020372563 Numer VAT: SK2020372563
 • Zarejestrowana siedziba: HIRK, Matúškovská cesta 881, 92400, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 lipiec 1993
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.07.2007Nové sidlo:
   Matúškovská cesta 881 Galanta 924 00
   16.07.2007Zrušené sidlo:
   Matúškova cesta 881 Galanta 924 00
   28.06.2007Nové sidlo:
   Matúškova cesta 881 Galanta 924 00
   27.06.2007Zrušené sidlo:
   Vlárska 40 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 40 Bratislava Vznik funkcie: 16.07.1993
   21.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 1750/40 Bratislava 831 01
   27.03.2007Noví spoločníci:
   Ján Igrici Kráľovská 789/29 Šaľa 927 00
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 1750/40 Bratislava 831 01
   26.03.2007Zrušeny spoločníci:
   Ján Igrici Kráľovská 29 Šaľa
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 40 Bratislava
   06.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ján Igrici Kráľovská 29 Šaľa Vznik funkcie: 14.03.1994
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 40 Bratislava Vznik funkcie: 16.07.1993
   05.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Igrici Kráľovská 29 Šaľa
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 40 Bratislava
   21.07.1998Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj / na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením
   nákup a predaj ropných produktov
   Noví spoločníci:
   Ján Igrici Kráľovská 29 Šaľa
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Igrici Kráľovská 29 Šaľa
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 40 Bratislava
   20.07.1998Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Igrici Kráľovská 29 Šaľa
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 40 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Igrici Kráľovská 29 Šaľa
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 40 Bratislava
   25.03.1994Noví spoločníci:
   Ján Igrici Kráľovská 29 Šaľa
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Igrici Kráľovská 29 Šaľa
   24.03.1994Zrušeny spoločníci:
   Ján Igrici Kráľovská 29 Šaľa
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 40 Bratislava
   16.07.1993Nové obchodné meno:
   HIRK spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vlárska 40 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru
   šitie odevov
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   Ján Igrici Kráľovská 29 Šaľa
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Ružička Vlárska 40 Bratislava