Utwórz fakturę

KO & KA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KO & KA
PIN 31355412
TIN 2020336351
Numer VAT SK2020336351
Data utworzenia 26 lipiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KO & KA
Kadnárova 102
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 181 704 €
Zysk 50 732 €
Kapitał 984 403 €
Kapitał własny 78 000 €
Dane kontaktowe
E-mail koka@k-print.sk
witryna internetowa http://www.k-print.sk
Telefon(y) +421244648182, +421244871991, +421244885244, +421244885245, +421244648183, +421244649826
Telefon(y) kom. +421905608333, +421911707102, +421903461972, +421903276662, +421918404288, +421948417613
Nr(y) faksu 0244885245
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 783,469
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 521,659
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 4,462
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 4,462
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 517,197
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 50,669
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 29,324
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 437,204
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 254,570
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 10,738
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 10,738
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 702
8. Podatek odroczony należności (481A) 702
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 105,328
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 105,163
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 105,163
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 165
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 137,802
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 780
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 137,022
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,240
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,240
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 783,469
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 128,732
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 70,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 70,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,000
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,000
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 50,732
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 524,250
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 162,058
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 155,413
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 6,645
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 351,536
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 101,263
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 101,263
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 137,389
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,103
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,729
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,959
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 78,093
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 10,656
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 10,656
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 130,487
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 97,169
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 33,318
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,181,818
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,181,704
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,103,014
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,856
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 340
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 73,494
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,099,652
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 323,772
D. Usług (účtová grupa 51) 353,533
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 252,980
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 175,364
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 63,940
4. Koszty społeczne (527, 528) 13,676
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,681
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 145,025
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 145,025
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 648
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,013
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 82,052
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 430,905
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 114
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 114
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 114
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 14,929
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 13,548
2. Pozostałe koszty (562A) 13,548
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,381
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -14,815
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 67,237
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 16,505
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 16,194
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 311
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 50,732
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31355412 TIN: 2020336351 Numer VAT: SK2020336351
 • Zarejestrowana siedziba: KO & KA, Kadnárova 102, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 lipiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Miloslav Khandl Rostovská 8 Bratislava 831 06 15.07.1997
  Vladimír Kabaňa Rezedová 10 Bernolákovo 900 27 15.07.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Miloslav Khandl 35 000 € (50%) Rostovská 8 Bratislava 831 06
  Vladimír Kabaňa 35 000 € (50%) Rezedová 10 Bernolákovo 900 27
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.03.2008Noví spoločníci:
   Ing. Miloslav Khandl Rostovská 8 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Khandl Rostovská 8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 15.07.1997
   13.03.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 15.07.1997
   17.01.2008Noví spoločníci:
   Vladimír Kabaňa Rezedová 10 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Kabaňa Rezedová 10 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 15.07.1997
   16.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Kabaňa Úžiny 1 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Kabaňa Úžiny 1 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 15.07.1997
   23.01.2007Noví spoločníci:
   Vladimír Kabaňa Úžiny 1 Bratislava 831 06
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava 831 06
   22.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava 831 06
   Vladimír Kabaňa Úžiny 1 Bratislava 831 06
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 29.06.1994
   23.09.2002Nové sidlo:
   Kadnárova 102 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava 831 06
   Vladimír Kabaňa Úžiny 1 Bratislava 831 06
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 29.06.1994
   Vladimír Kabaňa Úžiny 1 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 15.07.1997
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 15.07.1997
   22.09.2002Zrušené sidlo:
   Strelkova 1 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava
   20.07.1998Noví spoločníci:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava
   15.10.1997Noví spoločníci:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava
   14.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Schöneberger Weg 16 Sindelfingen SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   22.07.1996Noví spoločníci:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Schöneberger Weg 16 Sindelfingen SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   21.07.1996Zrušeny spoločníci:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava
   Štefan Korbel Plickova 2 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Schöneberger Weg 16 Sindelfingen SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Štefan Korbel Plickova 2 Bratislava
   07.11.1994Nové sidlo:
   Strelkova 1 Bratislava 831 06
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Ing. Miloslav Khandl Stolárska 4 Bratislava
   Štefan Korbel Plickova 2 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Schöneberger Weg 16 Sindelfingen SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   06.11.1994Zrušené sidlo:
   Úžiny 1 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Štefan Korbel Plickova 2 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Schöneberger Weg 16 Sindelfingen SRN
   31.05.1994Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba, jej spracovanie a predaj
   Noví spoločníci:
   Marek Kabaňa Mudrochova 3 Bratislava
   Štefan Korbel Plickova 2 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Schöneberger Weg 16 Sindelfingen SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Korbel Plickova 2 Bratislava
   30.05.1994Zrušeny spoločníci:
   Ernest Korcsek Úžiny 1 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Schöneberger Weg 16 Sindelfingen SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ernest Korcsek Úžiny 1 Bratislava
   26.07.1993Nové obchodné meno:
   KO & KA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Úžiny 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením)
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, nákup a predaj nehnuteľností
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ernest Korcsek Úžiny 1 Bratislava
   Vladimír Kabaňa Schöneberger Weg 16 Sindelfingen SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ernest Korcsek Úžiny 1 Bratislava