Utwórz fakturę

K.U. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy K.U.
PIN 31355439
TIN 2020817634
Numer VAT SK2020817634
Data utworzenia 28 lipiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba K.U.
Mickiewiczova 1
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 263 622 €
Zysk 84 157 €
Kapitał 211 397 €
Kapitał własny 149 221 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252923988, 0252923984
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 203,008
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 117,881
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 117,881
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 53,774
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 32,654
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 19,835
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 11,618
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 82,786
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 53,532
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 53,532
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,532
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 4,333
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 4,333
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 24,921
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 24,296
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 625
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,341
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,341
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 203,008
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 233,378
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 19,918
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 19,918
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,659
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 1,659
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 127,644
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 127,644
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 84,157
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 -57,878
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 493
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 493
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) -101,015
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 17,013
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,013
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) -129,247
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,857
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,795
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,939
9. Zobowiązania dotyczące pochodnych transakcji (373A, 377A) -372
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 42,644
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 27,508
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 27,508
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 261,625
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 263,622
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 261,624
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,998
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 171,473
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 22,077
D. Usług (účtová grupa 51) 43,872
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 54,681
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 40,987
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 13,470
4. Koszty społeczne (527, 528) 224
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,304
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 43,353
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 43,353
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 186
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 92,149
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 195,675
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,513
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,262
2. Pozostałe koszty (562A) 1,262
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,251
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,512
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 84,637
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 84,157
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31355439 TIN: 2020817634 Numer VAT: SK2020817634
 • Zarejestrowana siedziba: K.U., Mickiewiczova 1, 81107, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 lipiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava 27.07.1995
  Ing. Juraj Panek Matejkova 2/3026 Bratislava 841 05 12.08.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jozef Kasaj 14 938 € (75%) Kapicova 11 Bratislava
  Ing. Juraj Panek 3 984 € (20%) Matejkova 2/3026 Bratislava 841 05
  Roman Vyňuchal 996 € (5%) Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.01.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Panek Matejkova 2/3026 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 12.08.2004
   18.01.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Panek Matejkova 2/3026 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 12.08.2004
   11.02.2010Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Panek Matejkova 2/3026 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Panek Matejkova 2/3026 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 12.08.2004
   10.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Panek Kadnárova 80 Bratislava 831 51
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Panek Kadnárova 80 Bratislava 831 51 Vznik funkcie: 12.08.2004
   25.08.2004Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Panek Kadnárova 80 Bratislava 831 51 Vznik funkcie: 12.08.2004
   24.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava 851 01
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava Vznik funkcie: 02.12.1994
   17.07.2004Noví spoločníci:
   Roman Vyňuchal Kapicova 5 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava 851 01
   Ing. Juraj Panek Kadnárova 80 Bratislava 831 51
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava 851 01
   16.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava
   17.12.2003Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava Vznik funkcie: 27.07.1995
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava Vznik funkcie: 02.12.1994
   16.12.2003Zrušeny spoločníci:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava Skončenie funkcie: 09.10.2003
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava
   23.09.1997Noví spoločníci:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava Skončenie funkcie: 09.10.2003
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava
   22.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicová 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicová 11 Bratislava
   Bohuslav Ukropec Hrobákova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava
   13.11.1995Noví spoločníci:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicová 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicová 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   12.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Dušan Kalný Nábr. gen. Svobodu 20 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicová 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicová 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Marček Halova 8 Bratislava
   12.01.1995Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie stávkovej hry Bingo
   Noví spoločníci:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Dušan Kalný Nábr. gen. Svobodu 20 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicová 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicová 11 Bratislava
   Bohuslav Ukropec Hrobákova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Peter Marček Halova 8 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava
   11.01.1995Zrušeny spoločníci:
   Dušan Kalný Nábr. gen. Svobodu 20 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicová 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicová 11 Bratislava
   Bohuslav Ukropec Hrobákova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Kalný Nábr. gen. Svobodu 20 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   28.07.1993Nové obchodné meno:
   K.U.K.S. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mickiewiczova 1 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
   prenájom nebytových priestorov
   Noví spoločníci:
   Dušan Kalný Nábr. gen. Svobodu 20 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicová 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicová 11 Bratislava
   Bohuslav Ukropec Hrobákova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Kalný Nábr. gen. Svobodu 20 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava