Utwórz fakturę

ACNielsen Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.12.2016
Basic information
Nazwa firmy ACNielsen Slovakia
PIN 31355587
TIN 2020317838
Numer VAT SK2020317838
Data utworzenia 29 lipiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ACNielsen Slovakia
Plynárenská 1
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 952 799 €
Zysk 201 134 €
Kapitał 1 527 577 €
Kapitał własny 467 854 €
Dane kontaktowe
E-mail sona.hvozdarova@nielsen.com
witryna internetowa http://www.nielsen.com;http://www.acnielsen.com
Telefon(y) +421255567842
Nr(y) faksu 0255425164
Date of updating data: 05.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,098,461
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 140,686
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,652
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 1,652
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 139,034
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 75,247
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 63,787
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 799,557
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 25,715
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 25,715
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 719,345
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 630,518
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 630,518
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 88,827
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 54,497
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,999
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 49,498
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 158,218
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,120
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 156,098
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,098,461
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 587,638
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 379,201
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 455,572
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -76,371
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 201,134
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 510,823
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 19,020
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 10,503
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 8,517
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 447,563
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 377,989
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 377,989
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 38,438
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 25,043
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,860
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 233
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 44,240
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,408
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 36,832
Date of updating data: 05.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,952,313
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,952,799
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,952,313
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 486
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,654,942
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 63,420
D. Usług (účtová grupa 51) 1,672,339
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 875,607
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 646,052
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 212,846
4. Koszty społeczne (527, 528) 16,709
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,373
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 29,262
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 29,262
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,941
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 297,857
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,216,554
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,596
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 5,596
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 19,366
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 6
2. Pozostałe koszty (562A) 6
O. Walutowe straty (563) 9,909
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,451
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -13,770
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 284,087
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 82,953
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 80,073
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 201,134
Date of updating data: 05.12.2016
Date of updating data: 05.12.2016
 • PIN :31355587 TIN: 2020317838 Numer VAT: SK2020317838
 • Zarejestrowana siedziba: ACNielsen Slovakia, Plynárenská 1, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 lipiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Soňa Hvožďárová Revúcka 1 Bratislava 821 08 06.10.1997
  Ing. Janka Capuličová Kalná Roztoka 77 Klenová 067 72 16.03.2010
  Ing. Karel Týra Dittrichova 1941/18 Praha 2 120 00 Česká republika 15.09.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  ACNielsen Cyprus Limited 6 639 € (100%) Limassol Cyprus
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.12.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karel Týra Dittrichova 1941/18 Praha 2 120 00 Česká republika Vznik funkcie: 15.09.2016
   08.01.2016Nové sidlo:
   Plynárenská 1 Bratislava 821 09
   16.04.2010Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Janka Capuličová Kalná Roztoka 77 Klenová 067 72 Vznik funkcie: 16.03.2010
   12.04.2008Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Soňa Hvožďárová Revúcka 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 06.10.1997
   26.11.2002Noví spoločníci:
   ACNielsen Cyprus Limited 284 Arch. Makarios III Avenue 3105 Limassol Cyprus
   25.08.1999Nové obchodné meno:
   ACNielsen Slovakia s.r.o.
   29.07.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   prieskum trhu
   školiaca činnosť
   nakladateľská činnosť
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače