Utwórz fakturę

TECHEM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TECHEM
PIN 31355625
TIN 2020313757
Numer VAT SK2020313757
Data utworzenia 02 sierpień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TECHEM
Hattalova 12
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 910 063 €
Zysk 423 873 €
Kapitał 1 648 020 €
Kapitał własny 1 145 487 €
Dane kontaktowe
E-mail techem@techem.sk
witryna internetowa http://www.techem.sk
Telefon(y) +421249106411, +421249106427
Nr(y) faksu 0249106440
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,647,994
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 255,642
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 255,642
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,824
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 252,818
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,227,342
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 77,560
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 77,560
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 29,123
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,264
8. Podatek odroczony należności (481A) 27,859
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 924,606
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 204,428
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,460
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 202,968
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 720,171
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 7
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 196,053
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,248
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 193,805
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 165,010
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 10,716
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 154,294
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,647,994
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,219,360
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 42,821
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 42,821
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 336,305
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,284
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,284
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 412,077
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 412,077
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 423,873
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 428,634
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 24,554
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 24,554
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 256,253
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 103,319
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 95,752
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,567
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 48,374
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 24,087
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 80,428
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 45
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 147,827
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 25,195
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 122,632
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,919,282
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,910,063
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,254,764
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,622,540
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 8,290
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 24,469
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,359,902
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 766,709
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 74,817
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 661
D. Usług (účtová grupa 51) 532,737
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 876,205
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 642,107
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 208,617
4. Koszty społeczne (527, 528) 25,481
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,983
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 87,789
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 87,789
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 516
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,485
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 550,161
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,502,380
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,219
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9,219
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 9,198
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 21
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,083
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 27
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 27
O. Walutowe straty (563) 26
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,030
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 7,136
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 557,297
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 133,424
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 122,027
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 11,397
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 423,873
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31355625 TIN: 2020313757 Numer VAT: SK2020313757
 • Zarejestrowana siedziba: TECHEM, Hattalova 12, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 sierpień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Eliana Kostolány Lachova 25 Bratislava 851 03 26.11.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Techem Energy Services GmbH 42 821 € (100%) Eschborn 657 60 SRN
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.12.2013Nový štatutárny orgán:
   Eliana Kostolány Lachova 25 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 26.11.2013
   10.12.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alica Havelová Drotárska 41 Bratislava
   29.09.2007Nové obchodné meno:
   TECHEM spol. s r.o.
   28.09.2007Zrušené obchodné meno:
   TECHEM spol. s r.o
   25.09.2007Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na objednávku
   24.09.2007Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   08.09.2007Nové predmety činnosti:
   zber a spracovanie údajov o spotrebe tepla, teplej úžitkovej vody a studenej vody
   poradenstvo v oblasti meracej a regulačnej techniky
   montáž meracích a regulačných systémov
   montáž vodomerov na teplú a studenú vodu a meračov tepla
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Noví spoločníci:
   Techem Energy Services GmbH Hauptstrasse 89 Eschborn 657 60 SRN
   07.09.2007Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojené s doplnkovými službami-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   projektovanie zariadení, ktoré sú určené na ústredné vykurovanie
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   Zrušeny spoločníci:
   Techem Energy Services GmbH & Co. KG Hauptstrasse 89 Eschborn 657 60 SRN
   01.09.2004Nové sidlo:
   Hattalova 12 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Techem Energy Services GmbH & Co. KG Hauptstrasse 89 Eschborn 657 60 SRN
   31.08.2004Zrušené sidlo:
   Hatalova 12 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   TECHEM International GmbH Saonestrasse 1 Frankfurt Am Main SRN
   06.03.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Alica Havelová Drotárska 41 Bratislava
   05.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alica Havelová Drotárska 41 Bratislava
   26.06.1998Nové sidlo:
   Hatalova 12 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie leasingu
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   inžinierska činnosť-obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojené s doplnkovými službami-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   25.06.1998Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 61 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   13.01.1998Noví spoločníci:
   TECHEM International GmbH Saonestrasse 1 Frankfurt Am Main SRN
   12.01.1998Zrušeny spoločníci:
   TECHEM GmbH Saonestrasse 1 Frankfurt Am Main SRN
   02.08.1993Nové obchodné meno:
   TECHEM spol. s r.o
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 61 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj priemyselného, spotrebného a rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   projektovanie zariadení, ktoré sú určené na ústredné vykurovanie
   Noví spoločníci:
   TECHEM GmbH Saonestrasse 1 Frankfurt Am Main SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alica Havelová Drotárska 41 Bratislava