Utwórz fakturę

MONT - SERVIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.01.2017
Basic information
Nazwa firmy MONT - SERVIS
PIN 31355749
TIN 2020319499
Numer VAT SK2020319499
Data utworzenia 03 sierpień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MONT - SERVIS
Mlynské luhy 18
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 154 747 €
Zysk 94 811 €
Kapitał 458 624 €
Kapitał własny 171 736 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243637961, +421243637962, +421243637963
Telefon(y) kom. +421903785245
Date of updating data: 09.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 739,195
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 187,436
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 11,851
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 11,851
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 175,585
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 37,515
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 122,803
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 15,267
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 548,807
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5,389
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 991
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 4,398
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 529,555
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 529,350
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 529,350
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 205
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,863
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,264
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 11,599
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,952
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,952
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 739,195
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 125,998
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 12,146
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 11,737
2. Inne fundusze (427, 42X) 11,737
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 94,811
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 613,197
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6,738
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 6,036
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 702
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 606,384
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 417,954
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 417,954
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 117,269
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,136
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 64,025
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 75
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 75
Date of updating data: 09.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,154,752
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,154,747
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,024,893
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 129,407
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 447
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,974,279
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 52,319
D. Usług (účtová grupa 51) 2,600,066
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 207,870
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 154,121
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 49,909
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,840
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 19,809
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 22,921
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 22,921
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 61,234
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,060
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 180,468
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 372,508
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,609
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,609
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,604
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 175,864
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 81,053
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 82,460
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -1,407
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 94,811
Date of updating data: 09.01.2017
Date of updating data: 09.01.2017