Utwórz fakturę

A - Z REAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy A - Z REAL
PIN 31355927
TIN 2020903445
Numer VAT SK2020903445
Data utworzenia 04 sierpień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba A - Z REAL
Nitrianska 5
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 24 868 €
Zysk -13 750 €
Kapitał 74 839 €
Kapitał własny -34 737 €
Dane kontaktowe
E-mail azreal@azreal.sk
witryna internetowa http://www.azreal.sk
Telefon(y) +421255641709, +421255641710, +421255641711
Telefon(y) kom. +421905385527
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 61,250
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 51,320
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 51,285
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 3,417
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 46,019
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,849
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 35
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 35
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,002
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 8,759
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 8,588
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,588
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 171
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 243
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 99
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 144
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 928
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 928
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 61,250
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -59,487
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -52,376
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 11,623
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -63,999
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,750
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 119,822
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 79
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 12
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 67
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 117,302
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 14,671
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,671
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 98,869
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,298
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,030
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,434
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,441
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,441
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 915
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 915
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 24,687
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 24,868
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 312
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 24,374
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 182
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,538
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,440
D. Usług (účtová grupa 51) 16,235
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 11,880
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,467
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,367
4. Koszty społeczne (527, 528) 46
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 560
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,877
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,877
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 546
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -11,670
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,011
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,120
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,120
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,120
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -12,790
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -13,750
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31355927 TIN: 2020903445 Numer VAT: SK2020903445
 • Zarejestrowana siedziba: A - Z REAL, Nitrianska 5, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 sierpień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava 821 07 04.08.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jana Sotorníková 6 639 € (100%) Bodrocká 36 Bratislava 821 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.05.2007Nové sidlo:
   Nitrianska 5 Bratislava 821 08
   23.05.2007Zrušené sidlo:
   Továrenská 11 Bratislava 812 61
   26.06.2003Noví spoločníci:
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 04.08.1993
   25.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Kralovič Mlynské Nivy 8 Bratislava
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Kralovič Saratovská 2152/14 Bratislava Skončenie funkcie: 24.01.2003
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava 821 07
   13.02.2001Nové sidlo:
   Továrenská 11 Bratislava 812 61
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   marketing
   prieskum trhu
   reklamná a propagačná činnosť
   obstarávanie služieb spojených so správou bytových a nebytových priestorov a výkon správy bytových a nebytových priestorov
   usporadúvanie a sprostredkovanie vzdelávacích, odborných podujatí a výstav
   sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   12.02.2001Zrušené sidlo:
   Ľudové námestie 18 Bratislava 831 03
   02.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. František Kralovič Mlynské Nivy 8 Bratislava
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Kralovič Saratovská 2152/14 Bratislava Skončenie funkcie: 24.01.2003
   01.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Kralovič Topoľčianska 19 Bratislava
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Kralovič Topoľčianska 19 Bratislava 851 05
   30.01.1998Noví spoločníci:
   Ing. František Kralovič Topoľčianska 19 Bratislava
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Kralovič Topoľčianska 19 Bratislava 851 05
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava 821 07
   29.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Kralovič Topoľčianska 19 Bratislava
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Kralovič Topoľčianska 19 Bratislava
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava
   14.02.1996Nové obchodné meno:
   A - Z REAL spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. František Kralovič Topoľčianska 19 Bratislava
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava
   13.02.1996Zrušené obchodné meno:
   INREKO spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Kralovič Topoľčianska 19 Bratislava
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava
   17.05.1995Nové sidlo:
   Ľudové námestie 18 Bratislava 831 03
   16.05.1995Zrušené sidlo:
   Riazanská 71 Bratislava 831 02
   04.08.1993Nové obchodné meno:
   INREKO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Riazanská 71 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   správa nehnuteľností bez údržby a opráv
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením)
   sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností
   prenájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Ing. František Kralovič Topoľčianska 19 Bratislava
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Kralovič Topoľčianska 19 Bratislava
   Jana Sotorníková Bodrocká 36 Bratislava