Utwórz fakturę

HETRIX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HETRIX
PIN 31356061
TIN 2020921980
Data utworzenia 30 lipiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HETRIX
Bieloruská 6
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 92 883 €
Zysk -1 181 €
Kapitał 11 755 €
Kapitał własny 8 644 €
Dane kontaktowe
E-mail asomtu@azet.sk
Telefon(y) +421245643014, +421245643015, +421245643016
Telefon(y) kom. +421911463838
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 17,913
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,976
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 7,976
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 7,976
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,937
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 8,226
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 8,226
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,226
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,711
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,250
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 461
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 17,913
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,349
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,890
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) -1,772
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) 3,662
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,181
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,564
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,588
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 860
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 860
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 860
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 511
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 357
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,976
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 92,883
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 30,379
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 62,504
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 92,927
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 13,972
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,997
D. Usług (účtová grupa 51) 33,454
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 39,324
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 19,662
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 14,937
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,656
4. Koszty społeczne (527, 528) 69
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 180
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -44
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 39,460
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,137
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 48
2. Pozostałe koszty (562A) 48
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,089
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,137
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,181
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,181
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4273115.tif
Date of updating data: 25.06.2015