Utwórz fakturę

KZ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KZ
PIN 31356087
TIN 2020319587
Numer VAT SK2020319587
Data utworzenia 28 lipiec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KZ
Komárnická 26
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 848 833 €
Zysk 42 830 €
Kapitał 409 298 €
Kapitał własny 48 650 €
Dane kontaktowe
E-mail office@kzsro.sk
Telefon(y) 0243415963, 0243638407, 0243638408, 0243638409, 0243915963
Telefon(y) kom. +421911326657, +421911440277, +421911446387
Nr(y) faksu 0243415923
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 347,931
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 92,341
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 92,341
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 5,705
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 55,093
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 31,543
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 250,699
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 46,087
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 13,687
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 32,400
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 167,845
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 166,963
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 166,963
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 882
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 36,767
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10,240
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 26,527
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,891
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 4,891
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 347,931
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 61,090
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 16,600
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 16,600
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,660
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 42,830
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 283,293
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 11,087
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,782
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 9,305
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 269,096
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 237,101
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 237,101
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 18,648
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,673
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,519
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,155
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,110
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,110
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 3,548
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 3,548
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,740,065
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,848,833
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,586,942
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 152,063
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 1,060
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 97,417
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,351
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,784,748
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,141,798
D. Usług (účtová grupa 51) 470,699
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 121,516
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 89,471
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 29,566
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,479
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,406
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 28,642
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 28,642
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 11,768
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,919
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 64,085
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 127,568
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,941
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,311
2. Pozostałe koszty (562A) 1,311
O. Walutowe straty (563) 2,844
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,786
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,939
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 58,146
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 15,316
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 15,316
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 42,830
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31356087 TIN: 2020319587 Numer VAT: SK2020319587
 • Zarejestrowana siedziba: KZ, Komárnická 26, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 lipiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Jaklovský Pri Majeri 30 Lozorno 900 55 02.12.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ján Jaklovský 16 600 € (100%) Pri Majeri 30 Lozorno 900 55
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.12.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava Vznik funkcie: 28.07.1993
   17.07.2012Nové predmety činnosti:
   výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov
   21.04.2009Nové predmety činnosti:
   výroba jednoduchých výrobkov z kovu
   opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
   výroba a hutnícke spracovanie kovu
   výroba strojov pre hospodárske odvetvia
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Jaklovský Pri Majeri 30 Lozorno 900 55
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Jaklovský Pri Majeri 30 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 02.12.2002
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava Vznik funkcie: 28.07.1993
   20.04.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Jaklovský Bradáčova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Jaklovský Bradáčova 6 Bratislava Vznik funkcie: 02.12.2002
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava Vznik funkcie: 28.07.1993
   27.04.2004Nové sidlo:
   Komárnická 26 Bratislava 821 01
   26.04.2004Zrušené sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   22.04.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ján Jaklovský Bradáčova 6 Bratislava
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Jaklovský Bradáčova 6 Bratislava Vznik funkcie: 02.12.2002
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava Vznik funkcie: 28.07.1993
   21.04.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Jaklovský Bradáčova 6 Bratislava
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava
   29.07.1998Nové predmety činnosti:
   výroba strojov a prístrojov, s mechanickým pohonom
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Jaklovský Bradáčova 6 Bratislava
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava
   28.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Jaklovský nám. Hraničiarov 2 Bratislava
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Jaklovský nám. Hraničiarov 2 Bratislava
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava
   09.10.1997Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   08.10.1997Zrušené sidlo:
   Prešovská 30 Bratislava 821 08
   28.07.1993Nové obchodné meno:
   KZ spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Prešovská 30 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti;
   sprostredkovanie obchodu a služieb;
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Jaklovský nám. Hraničiarov 2 Bratislava
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Jaklovský nám. Hraničiarov 2 Bratislava
   Ing. Juraj Olijáš Prešovská 30 Bratislava